دوره 13 (1397)
دوره 12 (1396)
دوره 11 (1395)
دوره 10 (1394)
دوره 09 (1393)
دوره 08 (1392)
دوره 07 (1391)
دوره 06 (1390)
دوره 05 (1389)
دوره 04 (1388)
دوره 03 (1387)
دوره 02 (1386)
دوره 01 (1385)

 

درباره دوفصلنامه:

  • تعداد دوره‌ها:  14
  • تعداد شماره‌ها:  28
  • تعداد مقالات: 240
  • تعداد نویسندگان: 252
  • تعداد مشاهده مقاله:  184,588
  • تعداد دریافت فایل اصل مقاله:  96,793
  • درصد پذیرش: 35
  • تعداد پایگاه های نمایه شده:  13

 

با توجه به شیوع بیماری کرونا امور نشریه خارج از محیط دانشگاه پیگیری می شود.

برای ارتباط با دفتر نشریه صرفا از طریق ایمیل نشریه ارتباط حاصل فرمایید.

hrr.mofidu@gmail.com

 

عضویت دوفصلنامه حقوق بشر در پایگاه استنادی بین المللی اسکوپوس

حقوق بشر در جهان امروز از چنان اهمیتی برخوردار است که از آن به بنیان حیات و همزیستی بشر یاد می کنند. مقررات و قواعد حقوق بشر، اصولی است که بر پایه آن شأن و کرامت انسانی را پاس می داریم. همة انسان ها به لحاظ اینکه انسانند دارای کرامت و حقوقند. بی تردید همه انسان ها خواهان آنند که در دنیایی توسعه یافته همراه با امنیت، معنویت، حقوق و اخلاق زندگی کنند؛ دنیایی فارغ از خشونت، تبعیض و نابرابری، ستم و استبداد. دنیایی پر از دادگری، صلح، آزادی و بردباری. حقوق بشر باید به تأمین چنین دنیایی برای همه بشریت بیندیشد. از این رو، دوفصلنامة حقوق بشر از سال 1385 برای تبیین مبانی نظری حقوق بشر و راستای تحقق هر چه بیشتر اهداف مرکز مطالعات حقوق بشر در قالب اولین نشریه علمی و کاملاً تخصصی، جهت گسترش پژوهش های اصولی و مبانی نظری حقوق بشر در ایران شروع به فعالیت و انتشار آثار علمی برگزیده نمود. در بیش از 10 سال که آغاز انتشار دوفصلنامة حقوق بشر می گذرد، این دوفصلنامه توانسته است به عنوان یکی از منابع پژوهش در زمینه های مرتبط معرفی شده و به فعالیت خود ادامه دهد.

 

دو فصلنامة حقوق بشر از تمام اساتید، متفکران و صاحبان اندیشه و علاقه مند به موضوعات مرتبط با حوزة پژوهش های حقوق بشر دعوت می کند تا با ارسال آثار و مقالات علمی خود به دوفصلنامة حقوق بشر، در تداوم این مسیر همیار آن باشند.

 

مشخصات عمومی نشریه:

این دوفصلنامه از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید و در کشور ایران از سال 1385 چاپ و منتشر می شود. دوفصلنامة حقوق بشر یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس است که جهت گسترش مفاهیم حقوق بشر در ایران و انعکاس دیدگاه های موجود و همچنین جهت سهولت دسترسی به صورت دسترسی آزاد (رایگان) منتشر می شود و برای پذیرش و انتشار مقالات هیچ هزینه ای دریافت نمی کند. تمام هزینه های وابسته به تدوین، تهیه و انتشار مقالات از سوی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید تامین می شود. نشریه به دو صورت چاپی و الکترونیکی و هر دو فصل یکبار به دست چاپ سپرده می شود و مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی پذیرفته و بررسی می شوند. حداقل زمان داوری مقالات در حقوق بشر 8 هفته خواهد بود و در ضمن تمام مقالات فارسی باید دارای چکیده و منابع به زبان انگلیسی باشند.

مقاله علمی-پژوهشی
Plurality of Legal Systems and Democracy
1. Plurality of Legal Systems and Democracy

جاوید غدیرو

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121446.1192

چکیده
  The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
What is a Muslim? Fundamental Commitment and Cultural Identity
2. What is a Muslim? Fundamental Commitment and Cultural Identity

آکیل بیلگرامی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121448.1193

چکیده
  An underlying theoretical point of this paper has been that if fundamental commitments and the questions of cultural identity that they bring with them (What is an X?) are understood in terms of functional analyses of the kind I have tried to give in the case of Islamic identity today, then there is scope to see these commitments as susceptible to various criticisms ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court
3. Limiting Human Rights for Religious Reasons: Rationale and Boundaries, a Perspective from Europe’s Human Rights Court

استیون دیولف

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121452.1195

چکیده
  Human rights and religion can very often be seen as reinforcing one another. Therefore, religion plays a primordial role in promoting respect for human rights and fundamental freedoms. For example, moral imperatives like “do not take any human being's life” or “you shall not steal” can be found in all major religions of the world, and ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation
4. Human Rights Protection: The Role of Institutional Capacity and Selective Adaptation

پیتمن بی پاتر

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121443.1191

چکیده
  Selective adaptation describes the process by which international legal rules are contextualized to local conditions. The institutional and cultural contexts for selective adaptation involve a process by which non-local institutional practices and organizational forms are mediated by local norms. This process can be illustrated by reference to the local implementation ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
5. Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

ایرنه پیتروپائولی

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121455.1198

چکیده
  My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer
6. Islam, Peace and Religious Pluralism: An Analysis of the Works of Asghar Ali Engineer

نیگار اتااولا

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121463.1202

چکیده
  At a time when religion has assumed a particular potency in shaping and defining inter-community and inter-state relations the world over, the need for evolving alternate understandings of religion to creatively deal with the fact of religious pluralism has emerged as a pressing necessity. This is an issue for concerned and socially engaged believers in all religious ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)
7. Beyond Tolerance: Peace, Dialogue, and Religious Freedom (Religions and Peace / Interrelationship between Human Rights and Peace)

جرمی ایگرز

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121456.1199

چکیده
  It is widely accepted that the freedom to practice one's religion, and to live according to one's religious beliefs, is a basic human right, and the key to peaceful coexistence among religious communities and among nations. In my paper I will focus on the problems that arise when sincerely held religious beliefs come into conflict with the rights of others. Recently ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
The Time of Religion and Human Rights
8. The Time of Religion and Human Rights

لوئیس وُلچر

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121451.1194

چکیده
  The Enlightenment's distinction between positive and natural religion furnishes a useful point of departure for thinking about the relationship, in today's world, between religion and human rights. According to eighteenth century rationalism, natural religion consists in the simplest form of those beliefs that reason can admit to without contradiction, such as ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
?Violence, Islam and Human Rights:  Islam, a religion of peace or a religion of war
9. ?Violence, Islam and Human Rights: Islam, a religion of peace or a religion of war

انیسه ون انگلند

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121453.1196

چکیده
  At a time of terrorist actions, the civil wars in Afghanistan and in Iraq as well as the caricatures of the Prophet and Pope XVI’s speech about violence in Islam, it is urgent for the Islamic academic community to speak about a major issue: the notions of peace and war in Islam. This paper will explore and analyze these notions, putting an emphasize on ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability
10. Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability

جاش بروبیکر

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121454.1197

چکیده
  The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation. This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare. The US refusal to run for election to the HRC, while not a ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives
11. Coping With Otherness in a Globalized World: Lessons from Islamic, African, and Western Perspectives

ابدول مومینی اوبا

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121462.1201

چکیده
  One of the major challenges for a civilization - and a parameter for assessing it - is how it treats those who do not belong to that civilization. The dichotomy between “we” and “them” is made variously across civilizations. In the past, interactions across civilizations are less voluminous and less intense. But things have changed. The ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Sharia Law, Traditional Justice and Violence against Women: Lessons from Sudan
12. Sharia Law, Traditional Justice and Violence against Women: Lessons from Sudan

ربکا باربر

دوره 14، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121460.1200

چکیده
  There has been a great deal written about the relationship between sharia law and international human rights law, particularly with regards to the treatment of women. The tensions between sharia law and international law norms of equality and non-discrimination have been well documented, and the possibilities for interpreting sharia law in a manner that accords ...  بیشتر
چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری
1. چالش افشای دلایل محرمانه در مرحله تأیید اتهامات لوبانگو در رویه دیوان کیفری بین‌المللی؛ جلوه‌ای از دستاوردهای حقوق بشری

جواد صالحی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 3-22

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30776

چکیده
  افشای دلایل محرمانه برای متهم به موجب مادة (2)67 اساسنامه از تکالیف دادستان و از عناصر اساسی محاکمة عادلانه است. این امر باعث می‌شود تا متهم پیش از شروع مرحلة تأیید اتهامات از دلایل محرمانه علیه وی مطلع ...  بیشتر
نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر
2. نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر

محمد امامی؛ حمید شاکری

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 23-48

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30777

چکیده
  حکمرانی خوب مثل هر مفهوم دیگری در حوزۀ علوم اجتماعی محصول شرایط زمان و مکان خواهد بود. این اصطلاح که در سال پایانی دهة 1980 برای اولین بار مطرح شد، در دو سه دهۀ اخیر به ‌صورت فزاینده در ادبیات حقوق عمومی، ...  بیشتر
حق بر زبان مادری و آموزش
3. حق بر زبان مادری و آموزش

سعید رهایی؛ زهرا رزاق مرندی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30780

چکیده
  هدف حق بر زبان مادری آن است که برای اقلیت‌های زبانی شرایطی ایجاد شود که به جای استفاده از زبان اکثریت، از زبان مادری خود استفاده کنند. از آنجایی که این حق، یک حق جمعی به شمار می‌رود، افراد از دیگران می‌‌آموزند ...  بیشتر
داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری
4. داستان یک حق؛ بررسی ریشه‌های تاریخی تضمین اشتغال به مثابه یک حق بشری

آزاده السادات طاهری

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30778

چکیده
  اشتغال به مثابۀ حقی بشری در بسیاری از اسناد بین‌‌المللی به‌ رسمیت شناخته شده‌ است. به موجب این حق، هر انسان حق دارد، از فرصت‌های شغلی مطلوب و شایسته بهره‌مند باشد. این حق در سوی دیگر متضمن تکلیف دولت ...  بیشتر
واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی
5. واکاوی علل عدم تصریح قانون اساسی به شرط جنسیت در تصدی مقامات عالی‌رتبه سیاسی

سیده فاطمه فقیهی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 73-94

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2017.30779

چکیده
  در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرایط لازم برای تصدی مقامات عالی رتبة سیاسی به تفصیل بیان شده است، اما غالباً تصریحی به شرط جنسیت وجود ندارد. همین امر موجب گردیده تا تصدی زنان به مناصب سیاسی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سربستگی «حقوق بشر»
1. سربستگی «حقوق بشر»

سید مسعود موسوی کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.118025.1181

چکیده
  حقوق بشر به عنوان مبنایی برای قوانین ملّی و فرا ملّی ونیز به عنوان مشروعیت بخشنده به فرآیندهای سیاسی در این دو سطح شناخته می‌شود. بعلاوه، اعتبار بسیاری از نظریاّت علوم انسانی بر اساس نسبتشان با حقوق ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی
2. ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

سید سجاد کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2019.96644.1082

چکیده
  طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز
3. حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز

حسین هوشمند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.102323.1089

چکیده
  تار و پود جامعه جهانی از سنت های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه
4. ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه

رضا زهروی؛ مهسا علیزاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.105301.1108

چکیده
  جرم انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهای فردی، با آن که بسیاری از کشور ها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده اند با این وصف اصل جرم ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
صدای محرومان: استدلالی مسالمت آمیز
5. صدای محرومان: استدلالی مسالمت آمیز

راشل اسپوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117070.1171

چکیده
  خشونت معمولا گفتمان تغییرات اجتماعی را به خود منحصر می کند. یک نظر جایگزین این است که افراد محروم و به حاشیه رانده شده به طور مسالمت آمیز با محرومیت از حقوق اولیه و نیاز به امنیت دسته و پنجه نرم می کنند. ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
حقوق دینی، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان
6. حقوق دینی، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان

شارون شن هاو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117152.1173

چکیده
  به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
رویکردهای عمل گرایانه به منزلت انسان
7. رویکردهای عمل گرایانه به منزلت انسان

کریسشن کانزیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117169.1174

چکیده
  در سراسر اتحادیة اروپا مفهوم « منزلت انسان» نقش مهمی در مباحثات مربوط به حقوق بشر ایفا می کند. یک دلیل عمدة این امر بیانیة حقوق بشر سازمان ملل است که در آن صراحتاً « منزلت انسان» ذکر گردیده است. ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی
8. پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی

استفانی فهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117320.1175

چکیده
  این مقاله استدلال می نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آیندة آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
Right to Change One’s Religion: Human Rights Norms In Islamic Perspective
9. Right to Change One’s Religion: Human Rights Norms In Islamic Perspective

اقبال انصاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117417.1176

چکیده
  Islam claims that it is not a new religion founded by Mohammad (PBUH), but one which reaffirms the core tenets of belief in Oneness of God and individual human accountability in the Hereafter, that all true Messengers of Allah preached among all peoples of the world at all times, though the Shariah differed according to the space-time specific requirements. Mohammad, ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
حقوق بشر گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم
10. حقوق بشر گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم

رکسانا بهرامیتش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121765.1205

چکیده
  فشار فزاینده ای از جانب ایالات متحده از طریق سازمان ملل برای اتخاذ تحریم های اقتصادی و سیاسی بر علیه ایران وجود دارد. کانون این تلاشها، مسائلی همچون پیشینهء ‌حقوق بشر و حقوق زنان در ایران است . هر چند ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی»
11. دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی»

بردال آرال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.121763.1204

چکیده
  محور بحث این مقاله، معضل هویت و میزان موفقیت جمهوری ترکیه در گرد آوری مردم به دور هویت « ترک» است که از سوی دولت تحمیل گردیده است. این مضمون با اشاره به دو چالش مهم در برابر نقش ممتازی تشریح می گردد ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس
12. تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس

حسین نیکوی بندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.110312.1148

چکیده
  در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می‌توان شناسایی نمود که عبارت‌اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص ...  بیشتر

صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید

سردبیر:
  دکتر سید محمد قاری سید فاطمی

اعضای هیات تحریریه:
  دکتر ربیعا اسکینی   دکتر ژانت الیزابت بلیک   دکتر محمد حبیبی مجنده   دکتر سید صادق حقیقت   دکتر ستار عزیزی   دکتر سید محمد قاری سید فاطمی   دکتر محمد مهدی مقدادی   دکتر سید مصطفی میرمحمدی   دکتر سید علی میرموسوی

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
  پروفسور جک دانلی   پروفسور تیموتی واترز   پروفسور سارا جوزف   پروفسور ویلیام شاباس   پروفسور فرد دالمایر   پروفسور اوا برمز   پروفسور کارل ولمن   پروفسور ویلیام سوییت   پروفسور رنیت هولب   پروفسور تالیا خابریوا   پروفسور ادوارد علم   پروفسور ماشود بادرین   دکتر دنیل برومبرگ

اعضای مشورتی هیات تحریریه :
  دکتر نجاد علی الماسی   دکتر ابوالقاسم فنائی   دکتر حسین مهرپور محمد آبادی

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی):
  دکتر هیلاری چارلزورث   پروفسور کریستوف هِینس   پروفسور کارولی بآرد   پروفسور دیرک وورهوف   دکتر فرانک هالدمن

مدیر اجرایی:
  زهرا رزاقی

ویراستار انگلیسی:
  دکتر الهام فراهانی

ویراستار ادبی نشریه:
  علیرضا سهرَوَردی


شاپا چاپی: 6489-2423

شاپا الکترونیکی: 6360-2538

نمایه سازی و باز نشر حقوق بشر در HeinOnline

دو فصلنامه حقوق بشر در پایگاه بین المللی حقوقی HeinOnline نمایه و بازنشر می شود

نمایه سازی دوفصلنامه حقوق بشر در Index Copernicus

دوفصلنامه حقوق بشر پس از نمایه سازی و باز انتشار در سامانه بین المللی Index Copernicus توانست نمره 87.19 را در بررسی سال 2017 این سامانه کسب کرده و وارد سیاهه نشریات معتبر این سامانه در سال 2017 گردد

نمایه سازی در پایگاه بین المللی دواجDOAJ

نشریه حقوق بشر در DOAJ نمایه می شود

نمایه سازی دوفصلنامه حقوق بشر در Ulrichs Web

نشریه حقوق بشر در Ulrichs Web نمایه می شود.

عضویت و نمایه سازی دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC

دوفصلنامه بین المللی حقوق بشر به عضویت ISC درآمده و از این پس مقالات این دوفصلنامه مورد نمایه سازی این پایگاه قرار خواهد گرفت

پایگاه های نمایه کننده - پرتال جامع علوم انسانی

دوفصلنامه حقوق بشر در پرتال جامع علوم انسانی نمایه می شود

نمایه سازی دو فصلنامه حقوق بشر در پایگاه نورمگز

مجله حقوق بشر در پایگاه نورمگز نمایه می شود.

پایگاه های نمایه کننده -بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران)

دوفصلنامه حقوق بشر در بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) نمایه می شود.

نمایه سازی نشریه حقوق بشر در سامانه سیویلیکا

نشریه حقوق بشر در سامانه سیویلیکا نمایه می شود.

نمایه سازی دو فصلنامه حقوق بشر در پایگاه Directory of Research Journals Indexing

نشریه حقوق بشر در پایگاه Directory of Research Journals Indexing نمایه می شود.

آرشیو سازی دیجیتالی نشریه در سیستم لاکس(LOCKSS)

دوفصلنامه حقوق بشر در سامانه لاکس آرشیو سازی می شود.

حق کپی رایت

دوفصلنامه حقوق بشر تحت گواهی بین المللی حمایت از حقوق مولفین به صورت cc by مطالب خود را منتشر می کند

ابر واژگان