آزادی بیان، آزادی دین و حساسیت‌های دینی رویکرد نظام حقوق بشر بین‌المللی
1. آزادی بیان، آزادی دین و حساسیت‌های دینی رویکرد نظام حقوق بشر بین‌المللی

جک دانلی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 23-32

http://dx.doi.org/10.22096/hr.1394.23670

چکیده
  آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت‌های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می‌دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده ‌است اما بحث هر دو طرف، خشن ...  بیشتر