خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟
1. خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟

ابوالقاسم فنائی

دوره 13، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 3-30

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2019.105169.1096

چکیده
  پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می­کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت ...  بیشتر