قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان
1. قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان

شارون شن هاو

دوره 15، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.117152.1173

چکیده
  به طور تاریخی حقوق خانواده، به ویژه در زمینه ازدواج و طلاق تحت تأثیر قوانین دینی قرار گرفته است. حتی در کشورهای سکولار که جدایی دین و حکومت بر اساس قانون اساسی مجاز است مانند ایالات متحده آمریکا، سنت ها ...  بیشتر