کلیدواژه‌ها = هویت
1. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


2. لیبرالیسم سیاسی، پیش زمینه های عادلانه و هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111288.1154

میچ آویلا


3. نقش حقوق بشر برای خلق هویت شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111307.1158

کریستوفر پلمن


4. هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 123-162

بابک نادرپور؛ مجتبی مقصودی


5. هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-162

بابک نادرپور؛ مجتبی مقصودی


6. هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر

دوره 05، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-36

کلارنس دایاس


9. هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 19-32

ریچارد تی. پیترسون


10. حقوق بشر، هویت دینی و تمایز قلمرو عمومی و خصوصی

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 55-66

صلاح‌الدین مکلد ـ گارسیا؛ باشاک چالی


11. هویت زن در مسیحیت

دوره 01، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 103-114

ژاسنت صلیبی


12. «من» و «خود» از دیدگاه فلاسفه (تا اوایل قرن هفدهم)

دوره 01، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 67-80

شهین اعوانی