کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
1. جهانی‌شدن حقوق بشر: فرهنگ صلح و روابط بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.95128.1080

محمد کفاش نیری؛ مهناز گودرزی


2. حقوق بشر و دموکراسی: تعئین مرزهای جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111087.1149

یارنا پتمن


3. ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.96644.1082

سید سجاد کاظمی


4. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


5. جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ج. ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.102929.1091

علیرضا ثمودی پیله رود


6. اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1397

10.22096/hr.2019.102422.1088

حسین سلیمانی


7. آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111283.1152

کارل ولمن


8. بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.87995.1054

سید محمدحسن رضوی؛ فاطمه زین الدینی


9. نخستین گام در شناخت حقوق بشر

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-34

10.22096/hr.2018.32209

سید مسعود موسوی کریمی


11. نگاهی اجمالی بر نسبت حکمرانی خوب و حقوق بشر

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-48

10.22096/hr.2017.30777

محمد امامی؛ حمید شاکری


13. حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-90

10.22096/hr.2016.25545

رحیم دهقان سیمکانی


16. نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

محمدتقی قزلسفلی


17. حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-114

سید مصطفی میرمحمدی


18. گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 3-22

سید حسن حسینی (اخلاق)


19. جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 115-130

مهدی کاظمی زمهری


20. نسبت‌ اخلاق و حقوق بشر در اندیشة ریچـارد رورتـی

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-90

محمدتقی قزلسفلی


21. حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 91-114

سید مصطفی میرمحمدی


22. گفتمان حقوق بشر و حقیقت انسان

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 3-22

سید حسن حسینی (اخلاق)


23. جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-130

مهدی کاظمی زمهریر


24. بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-122

10.22096/hr.2013.33410

فرهاد طلایی؛ فرزانه پورسعید


25. نظریه نسبیت در حقوق شهروندی و حقوق طبیعی بشر

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 59-84

محمدجواد جاوید