شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر
76. شهروندی جهانی در گستره جهانی شدن حقوق بشر

حسین شریفی طرازکوهی

دوره 03، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 51-68

چکیده
  پدیده پرشتاب جهانی شدن، سبب شده بسیاری از تصمیم‌گیری­ها، واکنش­ها و سنجش­ها در سطح جهانی و با توجه یا دخالت عوامل فرا ملی اتخاذ شوند و نوعی جهان‌شهر اخلاقی مبتنی بر حقوق بشر در کانون توجه باشد. ...  بیشتر
هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک
77. هویت دینی، تفاوت و حقوق بشر: نقش حیاتی هرمنوتیک

باس دوخای فورتمن؛ م.ا. محمد صالح

دوره 03، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1387، ، صفحه 33-50

چکیده
  غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها ...  بیشتر
فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری
78. فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری

- آلبرتومینوخین ودیگران

دوره 03، شماره 1 ، بهار و تابستان 1387، ، صفحه 151-170

چکیده
  مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می‌برند و تلاش‌های لازم  برای نحوه اندازه‌گیری فقر را بررسی و ارائه می‌نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد ...  بیشتر
فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری
79. فقر کودکان: بررسی مفاهیم و اندازه‌گیری

آلبرتو مینوخین و دیگران

دوره 02، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1386، ، صفحه 151-170

چکیده
  مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می‌برند و تلاش‌های لازم  برای نحوه اندازه‌گیری فقر را بررسی و ارائه می‌نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد ...  بیشتر
حقوق بشر و کار ویژه انسان
80. حقوق بشر و کار ویژه انسان

محسن جوادی

دوره 01، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385، ، صفحه 23-32

چکیده
  این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه‌های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش‌های اخلاقی موجّه را می‌پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، ...  بیشتر
حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی
81. حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی

سید حسن اسلامی

دوره 01، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385، ، صفحه 7-22

چکیده
  برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از ...  بیشتر
تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه
82. تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه

سیدحسن حسینی (اخلاق)

دوره 01، شماره 1 ، بهار و تابستان 1385، ، صفحه 81-102

چکیده
  انسان‌ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان‌ و ...) به سر می‌برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی ...  بیشتر