کلیدواژه‌ها = چالش‌های جهانی
1. تروریسم، مذهب و چالش‌های فراروی حقوق بشر

دوره 04، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 75-92

سجاد کریمی‌پاشاکی؛ عمران علیزاده