کلیدواژه‌ها = فرهنگ
1. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


2. لیبرالیسم سیاسی، پیش زمینه های عادلانه و هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111288.1154

میچ آویلا


3. هویت، سیاست و جهان‌ شمولی حقوق بشر

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 19-32

ریچارد تی. پیترسون