جماعت گرایی بین متن و زمینه
1. جماعت گرایی بین متن و زمینه

سید صادق حقیقت

دوره 15، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 5-18

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.139365.1257

چکیده
  جماعت گرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم فلسفه سیاسی شناخته می­شود. در واقع، این عنوانی است که اساًساً مخالفان ایشان به آن­ها عطا کرده ­اند. در عین حال، مفاهیمی همچون «جماعت»، «سنت» و «خود» ...  بیشتر
دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه
2. دین؛ و حقوق بشر نحیف و فربه

سید صادق حقیقت

دوره 07، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 51-66

چکیده
  جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، ...  بیشتر