موضوعات = حقوق فرهنگی
1. نقش حقوق بشر برای خلق هویت شخصی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111307.1158

کریستوفر پلمن


2. لیبرالیسم سیاسی، پیش زمینه های عادلانه و هویت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111288.1154

میچ آویلا


3. پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1398

10.22096/hr.2019.111281.1151

مایکل فری من


4. حق بر زبان مادری و آموزش

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-116

10.22096/hr.2017.30780

سعید رهایی؛ زهرا رزاق مرندی


5. هویت، زبان و حقوق، چشـم انداز تئوری انتقـادی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-84

10.22096/hr.2016.29851

امید پیرو شبانی


6. تحریم‌های اقتصادی و نقض حق بر آموزش

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-24

محمد حبیبی مجنده؛ مهدی عبدالمالکی؛ سیده زهرا موسوی انزهایی


7. تنبیه بدنی کودکان: جلوه‌ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 49-68

امیرحمزه زینالی؛ حسین جمعه پور


8. Human Rights between Universality and Cultural Conditioning

دوره 05، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-20

Hassan Hanafi


9. هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر

دوره 05، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 19-36

کلارنس دایاس


10. Identity, Dignity, Culture and Human Rights

دوره 04، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 13-26

Clarence J. Dias