مقاله علمی-پژوهشی
تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس
1. تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر؛ با تأکید بر آراء جان راولز و یورگن هابرماس

حسین نیکوی بندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.110312.1148

چکیده
  در گفتمان حقوق بشر معاصر چهار مکتب را می‌توان شناسایی نمود که عبارت‌اند از مکتب حقوق طبیعی، مکتب اعتراض، مکتب رایزنی و مکتب گفتمان. این جستار به تحلیل انتقادی مکتب رایزنی در گفتمان حقوق بشر معاصر اختصاص ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
نافرمانی مدنی؛ احترام به قانون و حقوق بشر
2. نافرمانی مدنی؛ احترام به قانون و حقوق بشر

مارتا کونکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45881

چکیده
  فردی که قانونی را نقض کند که وجدانش به او می گوید ناعادلانه است و کسی که مجازات حبس را می پذیرد تا وجدان جامعه را نسبت به بی عدالتی خود تحریک کند ، در واقع ابراز احترام بالاترین قانون را دارد. فردی که قانونی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آموزش اسلامی در یک کشور سکولار: مطالعه موردی آلمان
3. آموزش اسلامی در یک کشور سکولار: مطالعه موردی آلمان

ایرنه اشنایدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45882

چکیده
  آزادی دین به معنای آزادی عقیده و مظاهر دینی ؛ در آموزش ، تمرین ، عبادت و رعایت آن یکی از حقوق اساسی بشر است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر  ماده 18، مندرج شده است. آزادی دین به این معنا حق مهمی تلقی می شود ...  بیشتر
ایجاد درک برای صلح و حقوق بشر
4. ایجاد درک برای صلح و حقوق بشر

لیندا بریسکمن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45885

چکیده
  همزیستی مسالمت آمیز یک آرمان جهانی اما دست نیافتنی است. علی رغم جستجوی ابزار برای ایجاد جهانی صلح آمیز، درگیری بین ملت ها و درون ملت ها همچنان ادامه دارد. پرورش صلح سوالی است که علما، رهبران مذهبی و سیاستمداران ...  بیشتر
تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ مشارکت به عنوان یک حق و وظیفه انسانی زنان و مردان
5. تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ مشارکت به عنوان یک حق و وظیفه انسانی زنان و مردان

لیزوته آبید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45886

چکیده
  دموکراسی واژه ای است که بسیار مورد استفاده و سو استفاده قرار گرفته است. به عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی با "دموکراتیزه ...  بیشتر
Human Rights as Fairness: A Common Ground for Integration of Religious and Human Rights Commitments
6. Human Rights as Fairness: A Common Ground for Integration of Religious and Human Rights Commitments

محمد مهدی مجاهدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.45887

چکیده
  The focal question of this paper is “Would it be in a global, postmodern, multiculturalist, discourse categorically impossible to ‘justify’ the universality of human rights?” While the vastly approved answer is “certainly yes,” the hypothesis of this paper is “conditionally no!” This paper consists of two levels. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything
7. Blackness in America and the Presumption of Innocence: How the American Police and Mass Media Poisoned Everything

Williams Iheme

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.130966.1232

چکیده
  In American history, the ‘Black body’ has been commodified both during the slavery era and in the contemporary period whereby the private management of prisons has partly resulted to mass Black incarceration. The abolition of slavery some 150 years ago is still fairly recent compared to the 400 years it was practiced: thus some of the heinous treatments ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
جماعت گرایی بین متن و زمینه
8. جماعت گرایی بین متن و زمینه

سید صادق حقیقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.139365.1257

چکیده
  جماعت گرایی به عنوان یکی از مکاتب مهم فلسفه سیاسی شناخته می شود. در واقع، این عنوانی است که اساًساً مخالفان ایشان به آنها عطا کرده اند. در عین حال، مفاهیمی همچون "جماعت"، "سنت" و "خود" بین ایشان اشتراک دارد. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ نیاز به اصلاحات اسلامی
9. آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ نیاز به اصلاحات اسلامی

رضا اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.521266.1275

چکیده
  در این مقاله چارچوبی برای ارزیابی شریعت در قانون اسلامی به توجه به حقوق بشر بین المللی ارائه می شود. در این مقاله چنین استدلال می شود که برخی از معیارهای جهانی حقوق بشر و آزادی ها، بر اساس آنچه که در اسناد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هویت زنان مسلمان و حقوق بشر
10. هویت زنان مسلمان و حقوق بشر

فاطمه بهندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.521268.1276

چکیده
  In 1933 Adolph Hitler became chancellor of Germany and his Nazi party officially took control. What followed is often referred to as the holocaust and was one of the worst occurrences of human rights violations that the world has seen to date. By May 7th 1945 when Germany surrendered and World War two was officially over, an estimated 13 million people had been ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر
11. اختیار اخلاقی کانت و مسئلۀ نژادپرستی در فلسفۀ او؛ مطالعۀ تطبیقی با مفاهیم نظام بین‌المللی حقوق‌بشر

علیرضا ملکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.118506.1183

چکیده
  نژادپرستی در معنای فراگیر خود به معنای برتری برخی انسان‎ها بر برخی دیگر به واسطۀ نوع نژاد آن‌هاست. در برخی سیستم‎های اخلاقی، همچُون دستگاه فلسفۀ اخلاق کانت، موضوع نژادپرستی، همانندِ بسیاری از موضوعات ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»
12. ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»

سید سجاد کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.121144.1190

چکیده
  موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین‌المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل‌ونقل ...  بیشتر
مقاله مروری
نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق
13. نسبت مفهوم حق در الاهیات سیاسی کاتولیک و مفهوم مدرن حق

مهدی رضایی؛ محسن قائمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.128513.1228

چکیده
  حق، ادعایی معنـادار و هویتی منطقـی و موجه­شدنی در گستره انسان و به دست آمده در راستای منزلت و شرافت او است. این مقاله می­کوشد به تاریخ مفهوم حق و جایابی آن در الاهیات سیاسی کاتولیک بپردازد. پس از آن ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر
14. حقوق استخدامی «اقلیتهای جنسی» در ایران؛ تحلیل از دیدگاه حقوق بشر

آیت مولائی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.132019.1235

چکیده
  از گذشته­های دور تاریخ، «اقلیت­های جنسی» از جمله واقعیات حاکم بر جوامع انسانی بوده­اند و در ساحت حقوق، در سایه تحولات حقوق بشری، این مقوله «قدیم» به موضوعی «جدید» تبدیل شده است. ...  بیشتر
مقاله علمی-پژوهشی
تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر
15. تعهد و مسئولیت های دولت در برابر حقوق بشر

سید علی میرموسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.134788.1237

چکیده
  شناسایی حقوق­بشر دگرگونی در حاکمیت دولت را در پی داشت و پایبندی به حقوق بشر را به عنوان معیاری مهم برای ارزیابی حکمرانی مطرح ساخت. یکی از مباحث با اهمیت در حوزه مطالعات حقوق بشر تعهد و مسئولیت­هایی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حقوق شهروندی از منظر اخلاق
16. حقوق شهروندی از منظر اخلاق

امیر عباسی قلعه شاهی؛ ابولقاسم فنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.134889.1240

چکیده
  این مقاله حقوق شهروندی را از منظر اخلاق بررسی می‌کند. در اخلاق هنجاری رویکردهای گوناگونی وجود دارد که در هر یک از آنها منظر اخلاقی به شکل خاصی صورت‌بندی می‌شود. از میان این رویکردها ابتدا پنج رویکرد ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری
17. حق طلاق زنان: حکم شرعی، ضرورت حقوق بشری

محمد عابدی؛ اعظم امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.134952.1239

چکیده
  نگرش اصیل به احکام قرآن کریم راجع به زن و مرد، گاه معرفت دینی متفاوتی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد. در حقوق اسلام غالباً به اصل تساوی حقوق زن و مرد اعتقاد دارند؛ ولی، در موضوع طلاق نظریۀ مشهور آن است که ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی( مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)
18. تحلیلی بر نقش رسانه در ترویج رفتارهای ناقض حق بر محیط زیست سالم از منظر جرم شناسی ادغام‌گرای انتقادی( مطالعه مدل جوامع نئولیبرالیستی)

دکتر عبدالرضا جوان جعفری؛ امین حاجی وند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.138094.1251

چکیده
  با توجه به اهمیت تضمین حق بر محیط‌زیست سالم به‌عنوان یکی از حق‌های زیرمجموعه حقوق همبستگی، گاهی شاهد نقض این حق بشری از سوی خود دولت‌ها در جوامع نئولیبرالیستی هستیم. ارتکاب رفتارهای آسیب‌رسان زیست‌محیطی ...  بیشتر
مقاله مروری
واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار
19. واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار

سمانه رحمتی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.139007.1254

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به‌قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. ازآنجاکه اشتغال پیش ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
20. "حق شنیدن صدای کودک در نهاد ارزیابی حضانت در پرتو مطالعات تطبیقی

هاجر آذری؛ اعظم اولادی قادیکلایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.522277.1281

چکیده
  تحولات علوم انسانی در چند دهه اخیر منجر به تغییر نگرش نسبت به کودکان و تصویب کنوانسیون حقوق کودک (1989) گردید. محققان با الهام از ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک به منظور کاهش آثار منفی طلاق بر کودکان، خواهان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر
21. قوانین کیفری در پرتو موازین اسلامی: بازخوانی اصل چهارم قانون اساسی در پرتو قواعد حاکم، مصلحت، و حقوق بشر

حسین سلیمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1400

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2021.523215.1285

چکیده
  بر اساس اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، قوانین کیفری باید بر موازین اسلامی منطبق باشند. به‌رغم‌این، در قانون اساسی و در قوانین عادی معیاری برای انطباق بر موازین اسلامی نهاده نشده است. ...  بیشتر