2. حقوق بشـر، تجارت جهانی و ارزش‌های اخلاقی

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 73-90

10.22096/hr.2016.25545

رحیم دهقان سیمکانی


3. ایجاد رابطه شهروندی در عصر حقوق بشر از طریق جنگ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-100

10.22096/hr.2016.29852

تیموتی ویلیام واترز


5. هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-110

10.22096/hr.2018.31641

سید صادق حقیقت


6. آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 73-100

10.22096/hr.2018.92721.1064

زیگفراید وَن دووفِل


7. بررسی تأثیر متقابل حقوق بشر و صلح بر یکدیگر

دوره 08، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 85-122

10.22096/hr.2013.33410

فرهاد طلایی؛ فرزانه پورسعید


8. حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

دوره 09، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-114

سید مصطفی میرمحمدی


9. حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1397

10.22096/hr.2018.93060.1069

سید احمد حبیب نژاد؛ امید شیرزاد


10. دین، حقوق و دموکراسی در اروپا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-84

10.22096/hr.2019.105274.1099

لُورنزو زوکا


11. دلایل موجهۀ اولویت‌های استخدامی ایثارگران و کهنه‌سربازان در حقوق ایران و امریکا

دوره 07، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 111-138

علی اکبر گرجی اَزَندَریانی؛ علیرضا زارع شحنه؛ یونس فتحی


12. سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه ‌بدنی کودکان

دوره 07، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-96

شهلا پاکدامن؛ پریسا پورعلمداری؛ فیزه پیمان پاک


13. جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر

دوره 09، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 115-130

مهدی کاظمی زمهریر


14. هویت‌ها، تفاوت‌ها و جهانشمولی حقوق بشر (با تأکید بر هویت‌های دینی و قومی ایران)

دوره 08، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-162

بابک نادرپور؛ مجتبی مقصودی


15. پیامدهای تنبیه بدنی کودکان توسط والدین در محیط خانه و خانواده

دوره 06، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 89-98

محمدرضا تمنائی‌فر؛ فاطمه سلامی محمدآبادی؛ سمیه دشتبان‌زاده


16. Human Rights and Armed Conflict: the European Experience

دوره 06، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-12

Steven Greer


17. Religious Foundations for Human Rights and Responsibilities

دوره 05، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-14

George F. McLean


19. Anti-Foundationalism, Deliberative Democracy, and Universal Human Rights

دوره 04، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-12

Fabrizio Trifiro


20. درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر

دوره 04، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 83-95

کریس چنگ


22. کلینیک حقوقی دانشگاهی چیستی، چرایی، چشم انداز فرارو

دوره 02، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 129-136

سید مسعود نوری


23. تعامل رویکرد قدسی و عرفی با حقوق بشر

دوره 01، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 67-84

علی میرموسوی


24. تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه

دوره 01، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-102

سیدحسن حسینی (اخلاق)