آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ نیاز به اصلاحات اسلامی
251. آیا سیستمی از حقوق بشر در شریعت وجود دارد؟ نیاز به اصلاحات اسلامی

رضا اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.521266.1275

چکیده
  در این مقاله چارچوبی برای ارزیابی شریعت در قانون اسلامی به توجه به حقوق بشر بین المللی ارائه می شود. در این مقاله چنین استدلال می شود که برخی از معیارهای جهانی حقوق بشر و آزادی ها، بر اساس آنچه که در اسناد ...  بیشتر
هویت زنان مسلمان و حقوق بشر
252. هویت زنان مسلمان و حقوق بشر

فاطمه بهندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2020.521268.1276

چکیده
  In 1933 Adolph Hitler became chancellor of Germany and his Nazi party officially took control. What followed is often referred to as the holocaust and was one of the worst occurrences of human rights violations that the world has seen to date. By May 7th 1945 when Germany surrendered and World War two was officially over, an estimated 13 million people had been ...  بیشتر