حقوق بشردوستانه در اسلام

نویسنده

چکیده

حقوق بشردوستانه بین‌المللی یکی از مهم­ترین شاخه­های دانش گسترده حقوق است که کوشش دارد تا اگر به­ رغم تلاش­های پیشگیرانه، مخاصمه مسلحانه­ای آغاز شد، آن‌را هر چه محدودتر سازد، از آثار مخربش بکاهد و تابع مقررات کند. تبیین دیدگاه­های ادیان، به ویژه اسلام به عنوان یکی از مهم­ترین ادیان جهان معاصر که متأسفانه گاه حتی از سوی پیروانش مورد کج­فهمی و سوء تفسیر قرار گرفته است، اهمیت ویژه­ای دارد. مقالة حاضر تلاشی است در این جهت و با استناد به آیات و روایات، دیدگاه­های اسلامی درباره قواعد و مقررات حاکم بر روابط طرفین، پیش و پس از مخاصمات مسلحانه را ارائه می­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Humanitarian Law in Islam

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Alikhani
چکیده [English]

As one of the most important branches of Law, International Humanitarian Rights tries to restrain an armed conflict as much as possible - in case, despite preventive action, it happens - to decrease its destructive effects and to make it submissive to the regulations. To explain the views of religions particularly those of Islam as one of the most important religions in the contemporary world - which unfortunately sometimes is misunderstood and misinterpreted by even its followers - is of crucial significance. Referring to the Quranic verses and Islamic traditions this article tries to introduce Islamic views on the rules and regulations governing the parties’ relations before and after an armed conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian Rights
  • Islam
  • Armed Conflict
  • Local and International Conflict
  • Human Dignity
CAPTCHA Image