نویسنده

چکیده

حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می­باشد، آغاز می‌شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی­ها به این ادعا را بررسی می‌کند. نکته مشترکِ منتقدان ویتنامی درباره جهانشمولی حقوق بشر غربی این است که چنین ادعایی، نوعی انتزاع از تجربة عینی تاریخی است. متفکران ویتنامی به جای اینکه مسئله حقوق بشر را یک اصل انتزاعی تلقی کنند، معمولاً آن‌را به مثابة مسئله‌ای می­دانند که در تاریخ بشر در فرآیند مبارزه مستمر علیه ظلم و نابرابری شکل می­گیرد. همچنین نویسندگان ویتنامی، مفهومِ غربی حقوق بشر را که بر مفهوم یک فرد جزءنگرانه استوار است و توجه چندانی به ماهیت اجتماعی وی ندارد، نمی‌پذیرند. نویسندگان ویتنامی مدافع برداشتی از حقوق بشر هستند که مبتنی بر بشری است که عمیقاً ساخته و پرداخته روابط اجتماعی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Understanding the Vietnamese Conception of Human Rights

نویسنده [English]

  • Grace Cheng

چکیده [English]

Human rights have been a controversial issue in the post-Cold War period. The controversy begins with the West’s assertion of the existence of a universal conception of human rights that is applicable to all peoples of the world. This paper explores the Vietnamese response to that assertion. A common point made by Vietnamese critics of Western human rights universalism is that such a claim is an abstraction from concrete historical experience. Rather than an abstract principle, Vietnamese thinkers tend to approach the issue of human rights as one that develops in the process of an ongoing struggle against oppression and inequality in human history.Vietnamese authors also reject the Western notion of human rights, as having its basis in the notion of an atomistic individual, with little reference to his/her social nature.  Instead, Vietnamese writers argue for a conception of human rights that is based on the human being as deeply shaped by social relationships

CAPTCHA Image