نویسندگان

مترجم مقاله - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

عنوان مقاله [English]

Human Rights, Rationality, and Sentimentality

نویسندگان [English]

  • Richard Rorty
  • Mehdi Delgir

Translator of the Article - PhD Student in International Law at Shahid Beheshti University

CAPTCHA Image