نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر، ملایر، همدان

چکیده

طی یک دهه اخیر دزدان دریایی پس از سالها فترت مجددا فعالیت خود را در عرصه دریاها و آبراههای بین المللی از سر گرفته اند. این موضوع موجب غافلگیری جامعه جهانی شده و مجموعه ای از اقدامات عموما خشن و قهرآمیز در مقابله با این مرتکبان را به دنبال داشته است. این در حالی است که مرتکبان دزدی دریایی نیز مانند متهمان سایر جرایم بین المللی از حقوق و امتیازات مختلفی بهره مند بوده که کشورها تمایل چندانی برای اختصاص این حقوق به این متهمان از خود نشان نمی دهند. به علاوه رعایت حقوق بشر در فرایند مقابله کیفری با مرتکبان دزدی دریایی با چالشهایی از قبیل رعایت مهلت معقول بازداشت و نگه داری متهمان در عرشه کشتی، مقام صادرکننده قرار بازداشت افراد دستگیرشده و محاکمه متهمان به دزدی دریایی در کشور ثالث مواجه بوده که شایسته توجه و بررسی می باشد. در پژوهش حاضر وضعیت ویژه تعقیب، دستگیری و محاکمه متهمان دزدی دریایی و حقوق بشر قابل اجرا برای ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights Considerations in Criminal Deal with the Phenomenon of Piracy

نویسنده [English]

  • seyyed sajjad kazemi

Faculty Member of the Department of Law at the Faculty of Literature and Humanities at Malayer University, Malayer, Hamadan

چکیده [English]

Over the last decade, pirates have resumed their activity in the international seas and waterways after years of enthusiasm. This has led to a surprise to the international community and a series of generally violent and violent measures to confront these perpetrators. However, piracy perpetrators, like those charged with other international crimes, enjoyed various privileges and privileges, with countries showing little interest in assigning these rights to these defendants. in addition, respect for human rights in the criminal proceedings against piracy committed with challenges such as respecting the reasonable deadline for arrest and detention of defendants on board the ship, the issuing authority has arrested detainees and prosecuted piracy suspects in a third country who deserve attention and Review. In the present research, the special status of prosecution, arrest and trial of piracy offenders and applicable human rights are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • persecution
  • reasonable time
  • Piracy
  • accused
CAPTCHA Image