نوع مقاله: مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشیار حقوق جزا دانشگاه مفید

10.22096/hr.2019.102422.1088

چکیده

قانون‌گذار ایران در سال‌های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات‌ها به‌ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته‌اند و آن را خلاف نظام بین‌‌المللی حقوق بشر دانسته‌اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون‌دینی و براساس همة قرائت‌های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون‌گذار داعیة شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impracticability of Stoning from Six Perspectives

نویسنده [English]

  • Hussein Soleymani

Associate Professor of Criminal Law, Mofid University

چکیده [English]

After the Iranian revolution in 1979, the legislator has given a special attention to enactment and enforcement of religious corporal punishments, while human rights institutions have criticized the enforcement of such punishments, especially stoning, and considered them incompatible with international human rights system. Additionally, many citizens have some questions about such punishments. In this article, it is shown that from religious perspectives, and in accordance with almost all religious readings, enforcement of these penalties, especially stoning, is impractical and the legislator should reconsider the laws within the framework of Islamic law.

After the Iranian revolution in 1979, the legislator has given a special attention to enactment and enforcement of religious corporal punishments, while human rights institutions have criticized the enforcement of such punishments, especially stoning, and considered them incompatible with international human rights system. Additionally, many citizens have some questions about such punishments. In this article, it is shown that from religious perspectives, and in accordance with almost all religious readings, enforcement of these penalties, especially stoning, is impractical and the legislator should reconsider the laws within the framework of Islamic law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human rights
  • Hodud
  • Stoning
  • Islamic Law
  • Feqh
CAPTCHA Image