اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

مدیر مسئول

دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط

اقتصاد استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران

hrr.mofiduatgmail.com
025-32130287


1. کتاب:

 1. کلیات اقتصاد اسلامی/ چاپ دوم 1378
 2. در جستجوی آرمان شهر نبوی/ 1386
 3. درس هایی از اقتصاد اسلامی : 1 . ترجمه فصل مفهوم مالکیت در اسلام ص 217-231 2 . توزیع در اسلام ص 375 – 386 / 1384
 4. سیر اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان/ 1395

2. مقاله :

 1. ارزشها و علم اقتصاد/ نامه مفید / ش 6/ 1375
 2. مقایسه مفاهیم فقر و مسکنت با دو مفهوم فقر مطلق و نسبی/ نامه مفید ش 16/ 1377
 3. فقر زدایی از منظر فقها/ نامه مفید ش 17/ 1378
 4. دامنه وظیفه توانگران در برابر فقیران از منظر دین/ نامه مفید ش 18/ 1378
 5. بررسی فقهی مبادله رشد اقتصادی و عدالت/ نامه مفید ش 22/ 1379
 6. بررسی روش آیه الله شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام/ فصلنامه دانشگاه امام صادق/ 1379
 7. رشد ، توزیع یا توسعه عادلانه/ اندیشه حوزه ش 31/ 1380
 8. عدالت و رفاه اجتماعی/ اندیشه حوزه ش 44-43/ 1382
 9. بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی ( مطالعه موردی ایران )/ نامه مفید اقتصادی/ ش 48/ 1384
 10. بررسی طرح منطقی کردن سود بانکی/ مجله اقتصاد اسلامی ش19/ 1384
 11. ابن خلدون اقتصاد دان قرن چهاردهم : ترجمه/ مجله دین و اقتصاد ش 2/ 1385
 12. امکان اجرای تدریجی شریعت ، اقتصاد اسلامی/ اقتصاد اسلامی/ ش 20/ 1387
 13. دین و توسعه/ خردنامه همشهری ، ش 60/ آبان ماه 1389
 14. رویکرد نظام اقتصادی اسلام به کارآمدی/ خردنامه همشهری ،ش 75/  بهار 1390
 15. تحلیلی بر دلایل افول جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری/ سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم/ اردیبهشت 1391
 16. نگاهی دو باره به اندیشه جنگ فقر و غنا/ سایت مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم/ خرداد 1391
 17. بررسی فقهی و کاربردی عقد تورق در بانکداری بدون ربا( با همکاری دکتر نظرپور و آقایسجادی)/ مجله اقتصاد اسلامی، ش 39/ پاییز 1389
 18. عقد تورق در تامین نقدینگی (با همکاری دکتر نظرپور و آقای سجادی)/ مجله فقه اهل بیت (ع)، ش 69/ بهار 1391
 19. بررسی دیدگاه شهید بهشتی در باره پول و ربا در مجموعه مقالات همایش شهید بهشتی/ دانشگاه مفید و بنیاد نشر آثار شهید بهشتی/ 1392
 20. الزامات اقتصاد اسلامی به عنوان علم بین رشته ای (مشترک با جناب دکتر فرزین وش و دکتر کمیجانی)/ اقتصاد اسلامی، ش 43/ پاییز 1390
 21. امکان سنجی اجرایی گواهی سپرده قابل معامله به عنوان ابزار عملیات بازار باز در نظام بانکداری بدون ربا ( مشترک با دکتر نظرپور و آقای میثم حقیقی)/ مجله پژوهش های اقتصادی، ش 53/ 1391
 22. دین و توسعه، بازنگری مسئله/ مجموعه مقالات ج دوم، نشر آرون/ 1378
 23. رهیافتی برای برنامه ششم توسعه از منظر سرمایه اجتماعی مورد نیاز اقتصاد دانایی محور؛ با نگاهی به برنامه های چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران ( همکاران: محمدنقی نظرپور- فائزه فروزان/ راهبرد اقتصادی/ پاییز 93
 24. شاخص های ممنوعیت ربا در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران بررسی موردی تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس/  همکاران: محمدنقی نظرپور - میمنت ابراهیمی/ سیاست‌های اقتصادی - پاییز و زمستان 93
 25. شاخص های صوری شدن معاملات در عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران؛ بررسی موردی: تسهیلات اعطایی شعب بانک تجارت مشهد مقدس/ همکاران: محمدنقی نظرپور - میمنت ابراهیمی/ پژوهش‌های اقصادی/ پاییز 93
 26. طراحی مدل حکمرانی خوب بر اساس نامه مالک ‌اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی/ همکار: فهیمه بابایی/ اقتصاد اسلامی - بهار 94
 27. بررسی عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی از دیدگاه حضرت علی (ع) در عهد نامه مالک اشتر/ همکار: سعید بخشایش/ همایش بین المللی امیرالمومنین/ بهار 94
 28. بررسی شاخص‌های عدالت اداری از منظر امیرالمؤمنین علی (ع) با تأکید بر عهدنامه مالک‌اشتر  و رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی/ همکاران: ناهید مومنی نژاد - میثم حقیقی - همایش امیرالمومنین/ بهار 94
 29. بررسی رفتار تولیدکننده مسلمان(مطالعه موردی شهر کرمانشاه)/ همکاران: سید ضیاالدین کیاالحسینی - الهه کشتکار/ اقتصاد اسلامی- زمستان 94
 30. ررسی عملکرد اقتصاد ایران در رابطه با عدالت با تأکید بر رویکرد امیرالمؤمنین علی (ع) در عهدنامه‌ی مالک اشتر/ همکار: مهناز زندیه/ اقتصاد اسلامی/ پاییز 95
 31. بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اقتصاد دانایی محور/ همکاران: محمدنقی نظرپور - فائزه فروزان- راهبرد توسعه- پاییز 93
 32. مواضع اخلاقی در بانکداری اسلامی و تاثیر آن بر عملکرد بانکی/ همکار: شیما خبره/ پژوهش های مالیه اسلامی/ پاییز و زمستان 92
 33. بررسی تاثیر اندیشه های اقتصادی متفکران مسلمان بر مکتب اسکولاستیک در قرون وسطی/ همکار: سید مهدی میرحسینی/ اقتصاد و بانکداری اسلامی/ پاییز و زمستان 93
 34. ویژگی های مطلوب  کلان اقتصادی  از منظر اسلام/ مجمع تشخیص مصلحت نظام/ 1394

 

3 . مقالات در نشست ها و همایش ها :

 1. فقه پویا در تفکر شهید بهشتی/ انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت : اندیشه های اقتصادی شهید بهشتی

 

 1. دین، توسعه، بازنگری مسئله وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی: دین، فرهنگ و توسعه/ 1377
 2. دین و توسعه ، تبیین مفهومی نشست تخصصی محققان اقتصاد اسلامی/ 1378
 3. بررسی فقهی رابطه رشد و عدالت/ دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: اولین  همایش دو سالانه اقتصاد اسلامی
 4. 1378
 5. انتخاب راهبردی رشد و توزیع از دیدگاه امام خمینی (ره)/ پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس: بررسی اندیشه های اقتصادی امام خمینی/ 1379
 6. امر به معروف و نهی از منکر شرط لازم دستیابی به جامعه آرمانی اسلام/ دانشگاه تربیت مدرس و همکاران: پنجمین همایش اقتصاد اسلامی/ 1388
 7. بررسی اشتغال زنان از منظر فقه، اقتصاد و سیدا و تونس: همایش اسلام، سیداو و حقوق زنان/ 1387
 8. حق بر زندگی، برخورداری از سطح مناسب زندگی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بین المللی  بشر
 9. لبنان: همایش بزرگداشت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسان/ 1388 تابستان
 10. بررسی تاثیر سیاستهای مالیاتی بر توزیع درآمد در ایران/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی : همایش فقر و فقرزدائی
 11. 1375
 12. بررسی دولت رانتیر در صدر اسلام/ انجمن اقتصاد اسلامی و مرکز مطالعات اقتصادی دانشگاه مفید: نشست علمی/ 1388
 13. بررسی روش شهید صدر در کشف مکتب اقتصادی اسلام/ دانشگاه امام صادق (ع ): روش شناسی اقتصاد اسلامی/ 1379
 14. بررسی تجربه آموزشی اقتصاد اسلامی در دانشگاه مفید/ دانشگاه شهید باهنر کرمان: نشست تخصصی اساتید اقتصاد اسلامی دانشگاه ها/ 1386
 15. رویکرد حقوق بشری به فقر از منظر اسلام/ لوزان سوئیس: گفتگوی بین ادیان - شهریور 1389
 16. فقر و حقوق بشر از دیدگاه امام علی (ع )/ سری کوزا ایتالیا: نشست اخلاق و تجارت - دی ماه 1388
 17. اشتغال زنان از دیدگاه اقتصاد و دین/ لبنان، بیروت، نشست تجارت و اقتصاد - دی ماه 1389
 18. بررسی دیدگاه شهید بهشتی در باره پول و ربا/ دانشگاه مفید، سمینارهای ماهانه گروه اقتصاد - بهمن ماه 1389
 19. بررسی بودجه سال 1389/ دانشگاه مفید - خرداد 1389
 20. تحلیلی بر دلایل توسعه نیافتگی جوامع مسلمان از منظر شهید مطهری/ دانشگاه مفید – 12/2/90
 21. بایسته های علوم بین رشته ایی، مطالعه موردی اقتصاد اسلامی/ دانشگاه مفید، سلسله نشست های ماهانه اعضای هیات علمی گروه اقتصاد – 4/2/91
 22. تغییرات سطح رفاه جامعه و سیاست های سر در گم/ دانشگاه مفید – 11/2/91
 23. بررسی دیدگاه شهید بهشتی در مورد ربا و پول/ دانشگاه مفید، نشست نیم نگاهی به اندیشه اقتصادی شهید بهشتی – 26/ 2/91
 24. تحلیلی بر رابطه دین و توسعه از دیدگاه دکتر عظیمی/ همایش اخلاق، سرمایه اجتماعی و توسعه توسط موسسه دین و اقتصاد و همکاران – خرداد 1392
 25. بررسی روش فقهی شهید بهشتی با روش مرسوم فقهی/ نشست بررسی روش شناسی شهید بهشتی، توسط موسسه دین و اقتصاد - تیر ماه
 26. بررسی تاثیر سرمایه مذهبی بر رشد اقتصادی ( با همکاری آقای وحید شعبانی و خانم میناسادات سید اسدالله)/ همایش ملی اخلاق و اقتصاد توسط انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه – 28/9/92
 27. بررسی اندیشه های اقتصادی فارابی/ نشست ماهانه اعضای هیأت علمی اقتصاد دانشگاه مفید – 21/9/92
 28. آسیب‌شناسی مقاومت‌پذیری اقتصاد ایران/ اقتصاد مقاومتی از منظر  دین - 1392
 29. بررسی آثار اقتصادی قاچاق/ نشست مبانی فقهی مبارزه با قاچاق - آبان 1395

4. سوابق آموزشی :

از سال 1373 تاکنون سابقه تدریسی اینجانب می باشد.

1)      دروس اقتصاد اسلامی:

1)      مقطع کارشناسی: مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، تاریخ اندیشه اقتصادی متفکران مسلمان، پژوهش در اقتصاد اسلامی و پول و بانکداری بدون ربا

2)      مقطع کارشناسی ارشد: درس سمینار اقتصاد اسلامی، اقتصاد کلان اسلامی، تحلیل تطبیقی اندیشه­‌های اقتصادی متفکران مسلمان، قواعد عمومی در فقه معاملات؛

3)      مقطع دکتری: اقتصاد اسلامی 

4)      دروس اقتصادی

1)      مقطع کارشناسی: اقتصاد کلان، اقتصاد توسعه، برنامه ریزی اقتصادی، اقتصاد ایران و اقتصاد سنجی

2)      مقطع کارشناسی ارشد: اقتصاد کلان، اقتصاد پولی، اقتصاد ایران

3)      مقطع دکتری: اقتصاد پولی

5 .   سوابق اجرایی:

1)      مدیر گروه اقتصاد مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما / از 1376 تا 1378

2)      مدیر گروه پژوهشی اقتصاد دانشگاه مفید / از 1376 تا 1378

3)      معاون گروه اقتصاد دانشگاه مفید / از سال 1378 تا 1380

4)      معاون پژوهشی دانشگاه مفید / از 1380 تا 1381

5)      مدیر مرکز مطالعات اقتصادی / از 1384 تا 1385

6)      قائم مقام ریاست دانشگاه مفید و مشاور عالی / از 1385  تا 1389

7)      عضو هیات امنای دانشگاه مفید 1387 – 1390

8)      عضو ستاد آموزش عالی و حوزوی استان از 1385 تا 1389

9)      عضو شورای دانشگاه مفید از آذر 1392

10)  مدیر مرکز مطالعات اقتصادی از 1391 تاکنون

6 ـ   همکاری علمی:

1)      عضو هیات موسس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

2)      عضو  اولین هیات مدیره انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم

3)      عضو انجمن اقصاد اسلامی ایران

4)      عضو هیات مدیره و قائم مقام رئیس انجمن اقتصاد اسلامی ایران ( از سال 1386 تا1389 )

5)      همکاری علمی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

6)      همکاری در برگزاری کرسی های علمی ترویجی

7 ـ کرسی علمی ترویجی:

ارائه کرسی علمی ترویجی با عنوان « امکان اجرای تدریجی شریعت» در آبان 1395

 

8 ـ نظارت بر طرح های علمی:

1)      ناظر طزح «بررسی روند خصوصی­سازی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان (فرصت­ها و تهدیدها)؛تدوین برنامه­ریزی استراتژیک و ارائه مدل مطلوب خصوصی سازی»

2)      ناظر بر طرح اصلاح نظام  بانکی

    9 ـ فعالیت های فرهنگی و دینی:

1)      ـ انجام سخنرانی های مذهبی در مجامع دینی

2)      ـ برنامه ریزی و طراحی  و برگزاری جلسات هفتگی شرح و تفسیر نهج البلاغه  از اردیبهشت 94  تاکنون به صورت مستمر و هفتگی

3)      ـ طراحی وبلاگ yousefi-mr.blogfa.com  در حوزه اقتصادی، فرهنگی، دینی و اجتماعی برای دانشجویان از سال 1389

4)      ـ کارگاه آموزش مقاله نویسی در بهمن 1392و 1395

5)      ـ کارگاه آموزشی بانکداری اسلامی  برای موسسه اعتباری ثامن؛