درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر
درک برداشت ویتنامی ها از حقوق بشر

کریس چنگ

دوره 04، شماره 1 ، خرداد 1388، ، صفحه 83-95

چکیده
  حقوق بشر در دوران پس از جنگ سرد، یک مسئله مورد مناقشه بوده است. این مناقشه با تأکید غرب بر وجود یک برداشت جهانشمول از حقوق بشر که قابل اجرا برای همه ملل جهان می­باشد، آغاز می‌شود؛ این مقاله، پاسخ ویتنامی­ها ...  بیشتر