اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی
اسلام هراسی و بی احترامی به حرمت اسلام، تهدیدی برای صلح جهانی

نزیم غلام

دوره 10، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 105-118

https://doi.org/10.22096/hr.1394.23673

چکیده
  اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می‌گیرد. این مقاله به برخی از سو‌تفاهم‌های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم‌هایی در بسیاری از نقاط جهان می‌پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه‌های ...  بیشتر