بارنگری در اعلامیه حقوق بشر در اسلام، از توازی کارکردی تا کارکرد تکمیلی
بارنگری در اعلامیه حقوق بشر در اسلام، از توازی کارکردی تا کارکرد تکمیلی

محمدحسین مظفری

دوره 16، شماره 2 ، اسفند 1400، ، صفحه 111-134

https://doi.org/10.22096/hr.2021.528749.1309

چکیده
  از اوایل دهه 1980 میلادی، سازمان کنفرانس اسلامی (سازمان) در صدد برآمد تا با تصویب اعلامیه حقوق­ بشر در اسلام (اعلامیه قاهره)، گفتمان حقوق­ بشری خاص خود را در توازی با نظام بین المللی حقوق بشر ایجاد کند. ...  بیشتر