رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب
رابطه بین حقوق بشر و صلح؛ دو مفهوم اشتباه در اسلام و غرب

اولریش استین‌وورث

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 3-16

https://doi.org/10.22096/hr.2018.92709.1062

چکیده
  اولین مفهوم اشتباه، اینکه برخی از نظریه‌پردازان مسلمان ادعا می‌کنند که تنها خداوند می‌تواند عدالت، حق و حقوق را تعیین کند؛ پس بدین ترتیب، پارلمان‌ها و دیگر نهادهای دولتی فاقد قدرت لازم برای تصویب ...  بیشتر