آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟
آیا حقوق بشر بدون دین به سامان می‌رسد؟

زیگفراید وَن دووفِل

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1396، ، صفحه 73-100

http://dx.doi.org/10.22096/hr.2018.92721.1064

چکیده
  بسیاری از نویسندگان معاصر از این مسئله هراس دارند که رشد و شکوفایی دعوی حقوق ممکن است موجب شود تا حقوق بشر قربانی محبوبیت خود شود. اگر خواسته‌های هر یک از گروه‌های مردمی، تحت حمایت حقوق بشر قرار گیرد ...  بیشتر