دین، حقوق و دموکراسی در اروپا
دین، حقوق و دموکراسی در اروپا

لُورنزو زوکا

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 65-84

https://doi.org/10.22096/hr.2019.105274.1099

چکیده
  اروپا یک صورت فلکی از دموکراسی­های لیبرال با این اعتقاد است که حوزه عمومی باید کاملا سکولار باقی بماند و استدلال­های مذهبی از قلمرو عقل عمومی خارج شوند. ما این نگرش را «اعتماد لیبرال» می­نامیم. ...  بیشتر