حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی
حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی

استفان هامفریز

دوره 13، شماره 2 ، اسفند 1397، ، صفحه 193-204

https://doi.org/10.22096/hr.2019.105285.1104

چکیده
  در مقالة حاضر، گفته­ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می­دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار ...  بیشتر