تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه
تفاوت‌های اساسی و حقوق مشترک انسان‌ها از منظر مولانا و نیچه

سید حسن حسینی (اخلاق)

دوره 01، شماره 1 ، خرداد 1385، ، صفحه 81-102

چکیده
  انسان‌ها در عین وحدت در بشر بودن، در نوعی کثرت (در عقاید، علایق، نژاد، زبان‌ و ...) به سر می‌برند که البته گریزی از پذیرش این هر دو واقعیت نیست. اما امروزه نزاع میان وحدت و کثرت، در صورتی تازه، جامعة انسانی ...  بیشتر