تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر
تشیع و چشم انداز دموکراسی اسلامی؛ راه های تأمین صلح و حقوق بشر

لیزوته آبید

دوره 15، شماره 2 ، مهر 1399، ، صفحه 99-116

https://doi.org/10.22096/hr.2020.45886

چکیده
  دموکراسی واژه­ای است که بسیار مورد استفاده و سوءاستفاده قرار گرفته است. به‌عنوان ساختار احتمالی سازمان سیاسی، مفاهیم دموکراتیک در کشورهای اسلامی بسیار مورد بحث و بررسی است. دموکراسی در معنای غربی ...  بیشتر