چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری
چشم‌اندازی به منزلت انسانی از منظر اخلاق‌زیستی و حق‌های بشری

محمدجعفر ساعد

دوره 06، شماره 1 ، خرداد 1390، ، صفحه 3-18

چکیده
  منزلت انسانی در گستره اخلاق زیستی به مثابه ارزشی بنیادین تلقی می‌گردد که در کنار حیات و دوام حیات برای بشر ضرروی بوده و جزئی لاینفک از وجود وی محسوب می‌شود. بدان سان که‌این مقوله، ارزش اخلاقی بنیادین ...  بیشتر