حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی
حقوق بشر و شبیه‌ سازی انسانی

سید حسن اسلامی

دوره 01، شماره 1 ، خرداد 1385، ، صفحه 7-22

چکیده
  برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از ...  بیشتر