حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال
حقوق بشر چینی و نظم جهانی لیبرال

حسین کریمی فرد

دوره 17، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 187-208

https://doi.org/10.22096/hr.2021.528173.1316

چکیده
  اغلب محققان و پژوهشگران علاقه‌مند به حوزه چین در مورد توسعه اقتصادی، سیاست خارجی، رقابت و همکاری بین چین و آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ و سناریوهای مختلف انتقال قدرت از آمریکا به چین به پژوهش و تحقیق ...  بیشتر
صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب
صلح، عدالت و دمکراسی در پرتو حکمرانـی مطلـوب

حسام نقیبی مفرد

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 91-108

https://doi.org/10.22096/hr.2016.25546

چکیده
  تحقق الگوی حکمرانی مطلوب، ضمن ارتقاء عدالت از طریق افزایش شفافیت، پاسخگویی و اِعمال حاکمیت قانون و نیز تقویت دمکراسی می‌تواند عامل مهمی در ایجاد و ارتقاء صلحی پایدار محسوب شود. همچنین مشارکت‌جویی افراد ...  بیشتر