سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر
سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر

باقر شاملو؛ داود باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.562072.1505

چکیده
  در وضعیت‌های ناشی‌از شیوع بیماری‌های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ‌گوی همه بیماران نیست. رده‌بندی بیماران و تشخیص اولویت برای ...  بیشتر
The Vulnerability and Protection of Minority Rights in a Globalized World: A Communitarian Critique
The Vulnerability and Protection of Minority Rights in a Globalized World: A Communitarian Critique

Muhammd Fayaz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.548418.1434

چکیده
  The protection of minority rights is a formidable challenge confronted with International Law. There are minorities almost within every state. They face discrimination everywhere. International Human Rights Law strives to protect these rights under a category called – Civil and Cultural Rights. This paper argues that the current apparatus of International ...  بیشتر
نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس
نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس

اعظم امینی؛ الناز نساری؛ احسان دریادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.561118.1498

چکیده
  موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش‌های جهانی تلقی می‌شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده‌ای اعم از ملی و بین‌المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان ...  بیشتر
A Grounded Theory Study of Determinants of Access to MEPs for Human Rights NGOs regarding the Human Rights Situation in Iran
A Grounded Theory Study of Determinants of Access to MEPs for Human Rights NGOs regarding the Human Rights Situation in Iran

Abdollah Baei Lashaki؛ Alberto Lanzavecchia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.563708.1517

چکیده
  The EP has become an essential venue for Human Rights NGOs who work on Iran's human rights issues. However, the determinants of their access to MEPs are not precise. This study aimed to generate a theory grounded on the data that explains the determinants of access to MEPs for HRNGOs regarding the human rights issues in Iran. The systematic design of grounded ...  بیشتر
غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی
غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی

علی محمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2007411.1601

چکیده
  در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه‌ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی ...  بیشتر
تقابل آزادی بیان و توهین‌های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر
تقابل آزادی بیان و توهین‌های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر

روح اله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1972627.1531

چکیده
  اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری‌هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین‌های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه‌ی دمکراتیک و شروط پایه‌ای پیشرفت ...  بیشتر
The Role of the United Nations in Realizing the Right of the Palestinian People to Self-Determination
The Role of the United Nations in Realizing the Right of the Palestinian People to Self-Determination

Abdelrahman Alasttal؛ Abdul Maasba Magassing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1983173.1542

چکیده
  This study aims to analyze the historical situation of the Palestinian right to self-determination to find out the reasons for its emergence and the obstacles that prevent its realization, as well as the scope of the role of the United Nations in this regard. The methodology refers to an analytical study and a statutory and a conceptual approach. The study found ...  بیشتر
امکان‌سنجی بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران
امکان‌سنجی بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

امیر مقامی؛ الهه کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1986040.1546

چکیده
  اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می‌شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق ...  بیشتر
حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر
حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر

مصطفی رضایی؛ هادی صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1988504.1598

چکیده
  از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت‌های مختلف اسناد بین‌المللی قرار گرفته‌اند. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی ...  بیشتر
سنجش نظریه جدایی‌ چاره‌ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی
سنجش نظریه جدایی‌ چاره‌ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی

ستار عزیزی؛ موسی کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1989510.1558

چکیده
  نظریه جدایی چاره‌ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه‌های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می‌شود، از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین‌الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت‌ها ...  بیشتر
معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعة تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت
معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعة تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت

احمد دیلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1998738.1569

چکیده
  از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می ...  بیشتر
بایسته‌های حقوق بشری در حوزه دسترسی عادلانه به انرژی
بایسته‌های حقوق بشری در حوزه دسترسی عادلانه به انرژی

باقر شاملو؛ سعیده موفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2003557.1587

چکیده
  پروژه‌های انرژی از جمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده‌هایی دارد.چالش‌های ناشی از انرژی برای کسانی که به عنوان قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی‌،کوچ اجباری، پرداخت تعرفه‌های ...  بیشتر
"مراقبت مقتضی" ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر

سیدمحمد حسینی؛ سعید رهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2009618.1606

چکیده
  مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره‌ی تعهداتی که این قاعده‌ حقوق بین‌الملل دربرگیرنده‌ آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش‌برانگیز به شمار می‌آید. کارآمدی این قاعده در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل ...  بیشتر
ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

عاطفه آجری آیسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2024.1996073.1567

چکیده
  سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که ...  بیشتر
حیات، حقی بشری یا الهی؟
حیات، حقی بشری یا الهی؟

میرسعید موسوی کریمی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1971570.1520

چکیده
  در این مقاله تلاش می‌شود از چنین نظریه‌ای دفاع شود: معقول است باور کنیم حق حیات، انحصاراً حقی الهی است؛ یعنی فقط خداوند است که (اخلاقاً/شرعاً/قانوناً/...) مجاز است احکام مربوط به حق حیات (و ممات) ...  بیشتر
کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض‌آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی
کارآمدی معیارهای پایش رفتار و قواعد تبعیض‌آمیز در نظام بین الملل حقوق بشر با نیم نگاهی به آموزه های دینی

سیدمحمد حسینی؛ مصطفی فضائلی؛ سید مسعود موسوی کریمی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22096/hr.2023.562266.1507

چکیده
  مفهوم تبعیض در نگاه ابتدایی به‌قدری روشن به چشم می‌آید که چه‌بسا نتوان معرِّفی روش‌تر از خودش در تعریف آن ارائه نمود. درحالی-که در عمل مبدل به مسأله‌ای بغرنج ولاینحل شده‌است. چه‌بسا قوانینی که به ...  بیشتر
حق اجتماع مسالمت امیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران
حق اجتماع مسالمت امیز در عرصه عمومی در سنجه شرع و حقوق ایران

حسین آقابابایی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 87-110

https://doi.org/10.22096/hr.2023.560530.1496

چکیده
  حق اجتماع مسالمت‌آمیز معمولا به عنوان حق شرکت در تجمع‌ها و راهپیمایی‌ها در قوانین اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده و در قوانین عادی شیوه‌های تضمین آن مشخص شده است. هدف این تحقیق، بررسی حق اجتماع مسالمت‌آمیز ...  بیشتر
مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)
مبارزه با شکنجه: مقایسه نظام حقوقی ج.ا. ایران و جمهوری فدرال آلمان (با ارجاع ویژه به نظام حقوق بشر بین الملل)

سمانه رحمتی فر

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 111-133

https://doi.org/10.22096/hr.2023.554184.1478

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، مقایسه تطبیقی حقوق جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان ازحیث مبارزه با شکنجه و یافتن راهکارهایی برای جبران ضعف های احتمالی نظام حقوقی ایران می باشد. روش پژوهش مقایسه تطبیقی است؛ ...  بیشتر
تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
تحلیل رویکرد حقوق بشر در خصوص اسقاط حق درخواست ابطال رأی داوری با تاکید بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

رضا معبودی نیشابوری؛ سیدعلیرضا رضائی

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 135-155

https://doi.org/10.22096/hr.2023.547324.1431

چکیده
  حق دادرسی به عنوان یکی از انواع حقوق بشر، در اسناد مختلف بین‌المللی و مقررات داخلی اکثر کشورها مورد تاکید قرار گرفته و امکان اعتراض طرفین دعوا به رأی صادره ، یکی از مصادیق آن است. با توجه به ارتباط حق ...  بیشتر
اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
اعمال حاشیه صلاحدید در پرتو مکاتب حقوقی و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

حسن سواری؛ نیلوفر راغب

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 157-177

https://doi.org/10.22096/hr.2023.554825.1482

چکیده
  بخش قابل توجهی از حقوق بین‌الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت‌ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت‌ها میزانی ...  بیشتر
سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر
سایبورگ و چالش های آن؛ درنگی از چشم انداز حقوق بشر

مهدی مرادی برلیان

دوره 18، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 241-262

https://doi.org/10.22096/hr.2023.559761.1494

چکیده
  زیست فناوری با پیشرفتهای ناباورانۀ خود رؤیای دستیابی به یک اَبَرانسان را که در داستانها و فیلمهای تخیلی ترسیم شده است از راه درهم آمیزی اندامگان زیستی انسان با ایمپلنت ها و پروتزهای گونه گون با شتاب ...  بیشتر
بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو
بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو

سید محمدحسن رضوی؛ فاطمه زین الدینی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22096/hr.2018.87995.1054

چکیده
  امروزه و در دنیای اقتصادهای به‌ هم‌ پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته‌اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی ...  بیشتر
حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران
حوزۀ عمومی و نسبت آن با نظام حقوق‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران

سید احمد حبیب نژاد؛ امید شیرزاد

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 101-122

https://doi.org/10.22096/hr.2018.93060.1069

چکیده
  مفهوم حوزۀ عمومی از جمله مفاهیم نشأت گرفته از نظام معرفتیِ مدرن است که حسبِ ارتباط تنگاتنگ با حق‌ها و آزادی های اساسیِ شهروندان، ازنظر برخی ازمتفکّران علوم اجتماعی، نقطۀ عزیمت و بسترِ تحقّقِ مردم‌سالاری ...  بیشتر
پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی
پیرامون سازگاری حقوق بشر و تفاوت فرهنگی

مایکل فریمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 171-188

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111281.1151

چکیده
  حقوق بشر، جهان‌شمول است و لذا به نظر می رسد که مستقل از «هویت» و «تفاوت» باشد. در سنتهای فلسفی و دینی غرب، ریشه این حقوق در اندیشه رواقیِ وحدت اخلاقی بشر و اعتقاد مسیحیت به یک خدای یکتا و جهانی، ...  بیشتر
آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟
آیا حقوق زنان می‌تواند حقوق بشر باشد؟

کارل ولمن

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 189-203

https://doi.org/10.22096/hr.2019.111283.1152

چکیده
  چندین سند بین ­المللی حقوق بشر مدعی تصدیق حقوق زنان هستند. اما آیا حقوق زنان می ­تواند واقعاً حقوق بشر باشد؟ مسئله این نیست که آیا زنان می ­توانند از حقوق بشر برخوردار شوند، زنان انسان هستند و لذا ...  بیشتر