مقاله پژوهشی
سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر
سیاست گذاری عمومی در وضعیت تزاحم حقوق درمانی بیماران، با تکیه بر مبانی اخلاق و حقوق بشر

باقر شاملو؛ داود باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.562072.1505

چکیده
  در وضعیت‌های ناشی‌از شیوع بیماری‌های واگیردار، جنگ و زلزله معمولاً کادر درمانی با وضعیتی مواجه خواهند بود که منابع و امکانات درمانی پاسخ‌گوی همه بیماران نیست. رده‌بندی بیماران و تشخیص اولویت برای ...  بیشتر
مقاله مروری
The Vulnerability and Protection of Minority Rights in a Globalized World: A Communitarian Critique
The Vulnerability and Protection of Minority Rights in a Globalized World: A Communitarian Critique

Muhammd Fayaz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.548418.1434

چکیده
  The protection of minority rights is a formidable challenge confronted with International Law. There are minorities almost within every state. They face discrimination everywhere. International Human Rights Law strives to protect these rights under a category called – Civil and Cultural Rights. This paper argues that the current apparatus of International ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
رویکرد احساس‌گرای ریچارد رورتی به حقوق بشر
رویکرد احساس‌گرای ریچارد رورتی به حقوق بشر

سید مسعود موسوی کریمی؛ مهدی دلگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2002745.1584

چکیده
  دست یافتن به این امر که سرشتِ انسان چیست و در پیِ آن چه حقوق و وظایفی بر آن مترتب است، از دیرباز دغدغه‌یِ فیلسوفان بوده است. این دغدغه پس از جنگِ جهانیِ دوم و با تصویبِ اعلامیه‌یِ جهانیِ حقوقِ بشر منجر ...  بیشتر
مقاله مروری
نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس
نقش رویکرد حقوق بشر محور در تسهیل دادخواهی تغییر اقلیم بعد از موافقت‌نامه پاریس

اعظم امینی؛ الناز نساری؛ احسان دریادل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.561118.1498

چکیده
  موضوع تغییراقلیم و پیامدهای مخرب آن امروزه یکی از ابرچالش‌های جهانی تلقی می‌شود. برای مقابله با آن راهکارهای عملی گسترده‌ای اعم از ملی و بین‌المللی در دست اجراست. یکی از مسائل کلیدی در این روند، امکان ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
A Grounded Theory Study of Determinants of Access to MEPs for Human Rights NGOs regarding the Human Rights Situation in Iran
A Grounded Theory Study of Determinants of Access to MEPs for Human Rights NGOs regarding the Human Rights Situation in Iran

Abdollah Baei Lashaki؛ Alberto Lanzavecchia

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.563708.1517

چکیده
  The EP has become an essential venue for Human Rights NGOs who work on Iran's human rights issues. However, the determinants of their access to MEPs are not precise. This study aimed to generate a theory grounded on the data that explains the determinants of access to MEPs for HRNGOs regarding the human rights issues in Iran. The systematic design of grounded ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی
غیرقابل دفاع بودن نظریه فقهی عدم احترام عرضِ مخالف در فقه امامیه با تاکید بر آموزه های کرامت مدار حقوق بشر اسلامی

علی محمدیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2007411.1601

چکیده
  در چند قرن اخیر متأخر ، نظریه‌ای در میان برخی از فقیهان امامیه پدیدار شده است که مطابق آن، در پاره-ای از احکام شرعی، اصل بر عدم مصونیت و عدم احترام عِرض دگراندیشان مذهبی(غیرشیعیان) است که در ادبیات فقهی ...  بیشتر
مقاله مروری
تقابل آزادی بیان و توهین‌های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر
تقابل آزادی بیان و توهین‌های مذهبی در نظام اروپایی حقوق بشر

روح اله رهامی؛ فاطمه محسنی جیهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1972627.1531

چکیده
  اروپا در دو دهه اخیر شاهد درگیری‌هایی زیادی بوده که در نتیجه تعارض آزادی بیان و توهین‌های مذهبی رخ داده است. نظم حقوقی اروپایی، آزادی بیان را یکی از بنیادهای اساسی جامعه‌ی دمکراتیک و شروط پایه‌ای پیشرفت ...  بیشتر
مقاله مروری
The Role of the United Nations in Realizing the Right of the Palestinian People to Self-Determination
The Role of the United Nations in Realizing the Right of the Palestinian People to Self-Determination

Abdelrahman Alasttal؛ Abdul Maasba Magassing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1983173.1542

چکیده
  This study aims to analyze the historical situation of the Palestinian right to self-determination to find out the reasons for its emergence and the obstacles that prevent its realization, as well as the scope of the role of the United Nations in this regard. The methodology refers to an analytical study and a statutory and a conceptual approach. The study found ...  بیشتر
مقاله مروری
امکان‌سنجی بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران
امکان‌سنجی بهره‌مندی اقلیت‌های دینی از حقوق سیاسی؛ با تأکید بر نظام حقوقی ایران

امیر مقامی؛ الهه کریمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1986040.1546

چکیده
  اقلیت دینی، آن دسته از شهروندان دولت اسلامی هستند که معتقد به دین اسلام نیستند و در چهارچوبی قراردادی از تابعیت برخوردار می‌شوند. پژوهش حاضر با روشی تحلیلی در تلاش برای تبیین تمایز این اقلیت در حقوق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر
حق بر تأمین اجتماعی کارگران بیگانه در ایران از منظر موازین حقوق بشر

مصطفی رضایی؛ هادی صالحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1988504.1598

چکیده
  از آنجا که حقوق کارگران بیگانه از طرف کشورهای مقصد در معرض نقض گسترده قرار دارد، این افراد تحت حمایت‌های مختلف اسناد بین‌المللی قرار گرفته‌اند. از جمله مهم‌ترین این حقوق، حق برخورداری از تامین اجتماعی ...  بیشتر
مقاله مروری
سنجش نظریه جدایی‌ چاره‌ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی
سنجش نظریه جدایی‌ چاره‌ساز در پرتو مکاتب فلسفی حقوق بین‌الملل: آوردگاه حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوقی

ستار عزیزی؛ موسی کرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1989510.1558

چکیده
  نظریه جدایی چاره‌ساز، که در بستر حق تعیین سرنوشت خارجی گروه‌های واجد وصفِ «مردم» پدیدار می‌شود، از مناقشه‌برانگیزترین مفاهیم نوپدید در عرصه حقوق بین‌الملل عام و نظام بین-المللی حمایت از اقلیت‌ها ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعة تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت
معضل سازواری حق، تکلیف و مسئولیت؛ مطالعة تطبیقی اعمال قاعده در حق تعیین سرنوشت

احمد دیلمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.1998738.1569

چکیده
  از شاخصه های یک نظام هنجاری مطلوب، وجود سازواری و تناسب بین حق ها، تکلیف ها و مسئولیت های متقارن است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق بنیادین انسانی است که در حوزه های گوناگون حقوقی و اخلاقی به آن استناد می ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بایسته‌های حقوق بشری در حوزه دسترسی عادلانه به انرژی
بایسته‌های حقوق بشری در حوزه دسترسی عادلانه به انرژی

باقر شاملو؛ سعیده موفق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2003557.1587

چکیده
  پروژه‌های انرژی از جمله طرح های بزرگ اقتصادی هستند که برنده و بازنده‌هایی دارد.چالش‌های ناشی از انرژی برای کسانی که به عنوان قربانی در معرض جنبه های منفی انرژی چون آلودگی‌،کوچ اجباری، پرداخت تعرفه‌های ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
"مراقبت مقتضی" ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر

سیدمحمد حسینی؛ سعید رهایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2023.2009618.1606

چکیده
  مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره‌ی تعهداتی که این قاعده‌ حقوق بین‌الملل دربرگیرنده‌ آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش‌برانگیز به شمار می‌آید. کارآمدی این قاعده در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
ایدز و حق بر آگاهی اشخاص در معرض خطر (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)

عاطفه آجری آیسک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

https://doi.org/10.22096/hr.2024.1996073.1567

چکیده
  سیاست کشورها در قبال ایدز به عنوان بیماری مسری خطرناک، جلوگیری از انتقال ویروس HIV است که در این میان، همسران به ویژه زنان به عنوان قشر در معرض خطر ابتلا از طریق رابطه جنسی نیازمند حمایت بیشتری هستند که ...  بیشتر