نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق حوزوی و دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

جماعت‌گرایان ناقد لیبرالیسم هستند و طیفی از جناح چپ غیرلیبرال (همانند السدیر مک‌اینتایر) تا جناح جماعت‌گرای لیبرال (همانند مایکل والزر) را در بر می‌گیرند. آن‌ها با تأکید بر مفاهیمی مثل «خود»، «سنت» و «خاص‌گرایی» (در مقابل جهانشمول‌گرایی) با لیبرالیسم مرزبندی می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نقدهای ایشان در حوزه اخلاق و حقوق بشر آن است که این دو حوزه باید به وسیله فرهنگ و سنت غنی و فربه شوند. به همین دلیل است که اخلاق و حقوق بشر لیبرالی را نحیف می‌دانند. به نظر می‌رسد رویکرد دینی و به خصوص رویکرد اسلامی، در این نقدها با جماعت‌گرایان نقاط اشتراک زیادی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Universal Islamic Declaration on Human Rights and the Problem of Inequalities of Rights between Men and Women

نویسنده [English]

 • Seyyed Sadegh Haghighat

Associate Professor of Political Science, Mofid University

چکیده [English]

Communitarians as the critics of liberalism involve a spectrum from the left (such as A. McIntyre) to the right (such as M. Walzer). They are Concentrated on some concepts such as "self", "tradition" and "particularism". One of their critiques in ethics and human rights is that these two spheres should be enriched by culture and tradition. For this reason, they consider liberalism as a school of thought which believes in thin human rights. It seems that religious and Islamic point of view is closer to communitarianism than liberalism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communitarianism؛ Liberalism؛ Thick Human Rights؛ Thin Human Rights؛ Religion؛ Self؛ Culture
 • Particularism؛ Universalism
 1. حقیقت، صادق؛ توزیع قدرت، تهران، هستی‌نما، 1381.
 2. ________ ؛ «حقوق بشر اسلامی: شرایط امکان و امتناع»، مجموعه مقالات همایش بین­المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن­ها، قم، دانشگاه مفید، 1382.
 3. ________ ؛ «مبانی نظری حقوق بشر: نسبت‌سنجی ادله برون‌دینی و درون‌دینی»، مبانی نظری حقوق بشر، مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید، 1384.
 4. سروش، عبدالکریم؛ فربه­تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، 1372.
 5. __________ ؛ حقوق بشر و تکالیف دینی، در: بسته نگار، محمد (پژوهش و تدوین)، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1380.
 6. مجاهدی، محمدمهدی؛ نسبت دین و حقوق بشر، در: مبانی نظری حقوق بشر، قم، مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید، 1384.
 7. مجتهد شبستری، محمد؛ نقدی بر قرائت رسمی از دین، بحران‌ها، چالش‌ها و و راه­حل‎ها، تهران، طرح‌نو، 1379.
 8. مطهری، مرتضی؛ بیست گفتار، قم، صدرا، 1358.
 9. _________ ؛نظام حقوق زن در اسلام، قم، حکمت، 1357.

 

 

 1. An-Naim, A; 1992, "Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights: The Meaning of Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment", in Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus, A. An-Naim, (ed.), Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 2. Audi, Robert; 1995, The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press.
 3. Gregg, Benjamin; 2003, Thick Moralities, Thin Politics: Social Integration across Communities of Belief, US, Duke University Press.
 4. Haghighat, Seyed Sadegh; 2010, "Jihad from a Shi'a Hermeneutic Perspective", in: Bas de Gaay Fortman (and others) (Editors), Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights: Between Text and Context, Palgrave Macmillan.
 5. Jung, Hwa Yol; 1967, "Leo Strauss's Conception of Political Philosophy: A Critique", The Review of Politics, Vol. 29, No. 4.
 6. Luca, Ken De; 2003, "Perspectives on Political Science", Summer, 2003, Vol. 32 Issue 3.
 7. O’Neill, William; 2006, "Thick or Thin? Ethical Criticism", CDSP 116.
 8. Perry, Michael J; 1998, The Idea of Human Rights: Four Inquiries, Oxford University Press.
 9. Taylor, Charles; 1985, Philosophy and the Human Sciences: Philosophical Papers 2, Cambridge: Cambridge University Press.
 10. Walzer, Michael; 1994, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, Notre-Dame: University of Notre Dame Press.
CAPTCHA Image