* سیاهه مشخصات برخی از داوران همکار با دوفصلنامه حقوق بشر * 

 

 

 

نام و نام خانوادگی

نام

تخصص

رتبه علمی

محل خدمت

1

ابراهیمی فرانی

قدرت الله

جزا

استادیار

دانشگاه مفید

2

احمدزاده

عبدالمطلب

خصوصی

استادیار

دانشگاه مفید

3

ادیب

مسعود

فلسفه و کلام اسلامی

مربی

دانشگاه مفید

4

اژئر

زهرا

حقوق عمومی

 

دکتری شهید بهشتی

5

اسلامی

سید حسن

فلسفه دین

استاد

دانشگاه ادیان و مذاهب

6

الهی

ناصر

اقتصاد

استادیار

دانشگاه مفید

7

امیر ارجمند

اردشیر

حقوق بشر

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

8

انصاری

باقر

بین الملل

بهشتی

دانشیار

9

ایروانی

احمد

فلسفه غرب

استاد

دانشگاه کاتولیک آمریکا

10

برهانی

محسن

جزا

استادیار

 دانشگاه تهران

11

پیوندی

غلامرضا

جزا

استادیار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

12

تقی زاده

جواد

حقوق عمومی

دانشیار

دانشگاه مازندران

13

جوادی

محسن

فلسفه اخلاق

استاد

دانشگاه قم

14

حبیب نژاد

سید احمد

عمومی

استادیار

پردیس تهران

15

حکمت نیا

محمود

خصوصی

دانشیار

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

16

خانمحمدی

یوسف

علوم سیاسی

استادیار

دانشگاه مفید

17

ذاکریان

مهدی

روابط بین الملل

استاد

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

18

رهایی

سعید

بین الملل

استادیار

دانشگاه مفید

19

سلیمانی

عبدالرحیم

کلام

استادیار

دانشگاه مفید

20

سیاه پوش

علی اکبر

بین الملل

 

 دانشگاه شهید بهشتی

21

شفیعی

محمود

علوم سیاسی

دانشیار

دانشگاه مفید

22

ضیایی

سید یاسر

بین الملل

استادیار

دانشگاه قم

23

طالبی

محمد حسین

فلسفه حقوق

دانشیار

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

24

ظریف

محمد جواد

بین الملل

 

استاد میهمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

25

عزیزی

ستار

بین الملل

دانشیار

دانشگاه بو علی همدان

26

فضایلی

مصطفی

بین الملل

استادیار

دانشگاه قم

27

قماشی

سعید

جزا

استادیار

دانشگاه کاشان

28

فیرحی

داود

علوم سیاسی

استاد

دانشگاه تهران

29

کاظمی

علی

حقوق کودک

قاضی دادگستری

دانشگاه قوه قضائیه

30

کاملان

محمد صادق

کلام اسلامی

استادیار

دانشگاه مفید

31

کوشا

جعفر

جزا و جرم شناسی

وکیل پایه یک دادگستری

 

32

کولایی

الهه

علوم سیاسی

استاد

دانشگاه تهران

33

مجاهدی

محمد مهدی

علوم سیاسی

استادیار

دانشگاه آزاد/ واحد علوم تحقیقات

34

محقق داماد

سید مصطفی

حقوق اسلامی

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

35

مشهدی

علی

بین الملل

دانشیار

دانشگاه قم

36

مصفا

نسرین

علوم سیاسی

استاد

دانشگاه تهران

37

مقدادی

محمد مهدی

خصوصی

دانشیار

دانشگاه مفید

38

ممتاز

جمشید

حقوق بین الملل

استاد

دانشگاه تهران

39

موسویان

ابوالفضل

فقه و اصول

استادیار

دانشگاه دانشگاه مفید

40

میرمحمد صادقی

حسین

جزا

استاد

دانشگاه شهید بهشتی

41

میرموسوی

سید علی

علوم سیاسی

دانشیار

دانشگاه مفید

42

نژندی منش

هیبت الله

حقوق بین الملل

استادیار

دانشگاه علامه

43

نوبهار

رحیم

جزا

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

44

نوری

مسعود

خصوصی

 

 

45

نیک پی

امیر

جامعه شناسی سیاسی

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

46

هاشمی

سید حسین

جزا

دانشیار

دانشگاه مفید

47

هاشمی

کامران

حقوق