نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

چکیده

انسان‌شناسی حقوق طبیعی بشر و روان‌شناسی آن می‌توانند همسو باشند. چرا که حقوق انسانی به دو بعد ثابت و متغیر قابل تقسیم است که هر دوی این قسم در تأسیس حقوق بشر و شهروندی شریکند؛ اما آن بخشی از حقوق آدمی که در جمع هویت یافته و صیقل می‌خورد در گذر زمان و مکان ثابت نیست و هر جامعه‌ای مبتنی بر اولویت‌های سعادت جمعی خویش می‌تواند عناصری را بر دیگری ترجیح دهد که لزوماً نه تعمیم‌پذیر است و نه تجربه‌پذیر؛ و از جامعه‌ای به دیگری ممکن است متفاوت باشد. یگانه عنصر جاودانه در این حقوق، حقوق بنیادین بشری است که این حقوق هم در شرایط جمعی فقط قابل تحدید و تضییق است. این بیان، بنیان نظریه نسبیت در حقوق شهروندی در خصوص حقوق طبیعی بشر را تشکیل می‌دهد.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Theory of Relativity in Civil Rights and Natural Rights of Man

نویسنده [English]

 • Mohammad Javad Javid

Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran

چکیده [English]

Anthropology of the natural rights of man and its psychology can be compatible since the rights of man can be divided into two fixed and variable rights both of which play a shared role in the establishment of human rights and civil rights. But that part of human rights that finds meaning in social matters and is refined in the passage of time and change of place may not remain fixed and invariable and depending on its priorities in collective happiness, each society may prefer some elements over some others which cannot be necessarily generalized or experienced and may differ from one society to another. The only invariable element among these rights is fundamental human rights which can be restricted and limited under collective conditions. This forms the foundation of the theory of relativity in civil rights concerning natural rights of man.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Civil rights
 • Freedom
 • Government
 • Islam
 • Civil Society
 1. جاوید محمدجواد؛ نظریه نسبیّت در حقوق شهروندی (تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی)، تهران، نشر گرایش، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1388.
 2. جعفری تبریزی، محمد تقی؛ سرگذشت اندیشه‌ها، مقدمه بر کتاب: آلفرد نورث وایتهد، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، . 1376
 3. جوادی آملی عبد الله؛ نسبت دین و دنیا، نشر اسراء، 1381.
 4. حمیدالله محمد؛ ‎سلوک بین‌المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق دکتر سید مصطفی محقق داماد، ‎مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰.
 5. خمینی روح الله؛ صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، جلد 9، چاپ سوم، تهران، 1379.
 6. مطهری مرتضی؛ عدل الهی، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1372.
 7. ________؛ نظام حقوق زن در اسلام، تهران، صدرا، 1371.
 8. مهرپور حسین، نظام بین‌المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383.

 

 1. BRAHAMI, Frédéric; 2003, Introduction au Traité de la Nature humaine de Hume, Paris: PUF, coll. "Quadrige".
 2. DURKHEIM, Emile; 1986, De la division du travail social, PUF, 11ème éd. , Quadrige 84, Paris.
 3. GROTIUS; 1993, Discours préliminaire, 17. cité par SERIAUX (Alain), Le droit naturel, Presses Universitaires de France, Paris.
 4. HUME, David; 1740, Traité de la nature humaine, Londres, Imprimé pour C. Borbet.
 5. KANT, Emmanuel; 1963, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. Hatier, éd. Hatier, Paris.
 6. KELSEN, Hans; Théorie pure du droit, Trad. Thevenez, La Baconnière, Neuchâtel 1953, 2ème éd. 1988, Trad. Eisenmann, Dalloz, Paris 1962, réimp. 1989
 7. LECOMTE, Jacques; 1996, Regards multiples sur l’être humain, Sciences humaines n° 64, Aout-septembre.
 8. PETTIT, Philip;1998, Reworking sandel’s republicanism, Jurnal of philosophy.
 9. RAWLS, John;1971, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford.
 10. SANDEL, Michael J; 1989, Moral Argument and Liberal Toleration: Abortion and Homosexuality, California Law Review, vol. 77.
 11. VILLEY, Michel; 2006, La formation de la pensée juridique moderne, Paris: PUF.
 12. WEBER, Max; 1996, Economie et Société, Traduction française, Plon, Paris.
CAPTCHA Image