نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشگاه مازندران

2 مدرس دانشگاه پیام نور تبریز و عضو کمیته پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه یک.

3 کارشناس ارشد جامعه شناسی.

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز.

چکیده

 طرز رفتار بزرگسالان اثر عمیقی بر شخصیت کودکان و عادات کسب شده توسط آنها دارد. تنبیه بدنی به معنای استفاده از نیروی فیزیکی جهت ایجاد درد بدون صدمه، به منظور تربیت «تصحیح یا کنترل رفتار» کودک می­باشد. تنبیه­بدنی دارای اثرات مخرب کوتاه­مدت و بلندمدت بر جسم و روح کودک می­باشد. به طور کلی، پدر و مادری که مکرر از تنبیه­بدنی استفاده می­نمایند، به احتمال زیاد، تجربه افسردگی دارند، از داروهای الکلی و غیرمشروع استفاده می­نمایند، بین آنها اختلاف و درگیری وجود دارد، تجربه و سابقه آزار جنسی دارند و دارای سبک فرزندپروری استبدادی هستند. همچنین، نرخ بالایی از تنبیه­بدنی در فضاهای فقرآلود درآمدی و نیز میان والدین جوان گزارش شده است. افزون بر این، کودکانی که تنبیه­بدنی و خشونت جسمانی شدیدتری را تجربه می­کنند، گرمی و لطافت کمتری از سوی اعضای خانواده در طول دوره کودکی دریافت داشته­اند. چنین مسائلی ایجاب می­کند که مقوله تنبیه­بدنی و عوامل مؤثر بر آن، به نحو علمی و مدون مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. در این مقاله پس از یک مقدمه، به بررسی پیشینه تجربی تحقیق در زمینه تنبیه­بدنی و علل و عوامل تجربی مؤثر بر پدیده تنبیه­بدنی و آزار جسمی ـ روحی کودک پرداخته می­شود. بخش دوم مقاله نیز به برخی نظریه­های تبیین­کننده مسئله خشونت و تنبیه­بدنی، از جمله «نظریه کنش متقابل فردی»، «نظریه بوم­شناسی فردی»، «نظریه فرهنگی اجتماعی»، و «رویکرد ساختاری» اختصاص دارد. بخش پایانی مقاله هم، ضمن یک جمع­بندی کلی، به ارائه برخی از پیشنهادها و راهکارهای مرتبط با مسئله تحقیق می­پردازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Root Causes of Corporal Punishment of Children: Approaches and Mechanisms to Confront It

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Hasani 1
 • Isa Abedini 2
 • Ebrahim Ebrahimi 3
 • Kamal Kohi 4

1 PH.D. student of sociology, Mazandaran University

2 Teacher of Payame Noor University of Tabriz and a member of District 1 Education Research Committee.

3 M.A of Sociology

4 Faculty Member of the Social Research Institute of Tabriz University

چکیده [English]

Adult behavior has a profound effect on the personality and habits developed in children. Corporal punishment means the use of physical force to cause pain without injury, to discipline - 'behavior correction or control’- children. Corporal punishment of children can both have short-term and long-term harmful effects on their body and mind. In general, parents’ frequent use of corporal punishment is likely to be due to the fact that they may have experienced depression, drug abuse, alcohol use, quarrels, sexual abuse and adopting an authoritarian parenting style. Also, a high number of corporal punishment cases are reported to have occurred in families with low income and young parents. In addition, children experiencing severe corporal punishment and physical violence receive less love and warmth from other members of the family during childhood. These issues require that corporal punishment and the factors influencing it be discussed and explored scientifically and systematically. In this paper, following an introduction, a literature review of the empirical research on corporal punishment and root causes and experiential factors influencing it as well as the psychological and physical abuse of children will be dealt with. The second part will address theories explaining violence and corporal punishment including the "theory of interaction", "theory of personal ecology", "socio-cultural theory" and "structural approach". The last part of the article, as a general conclusion, offers some suggestions and guidelines. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporal Punishment
 • Domestic Violence
 • Physical Abuse
 • Child Abuse
 • Family
 • Child
 1. اسداللهی حاجی کرد، ملیحه، «بررسی میزان سطوح اضطراب و حرمت نفس دانش آموزانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند»، پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1374.
 2. اعزازی، شهلا، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش ساختار و کارکرد خانواده در دنیای معاصر، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1375.
 3. باقری یزدی، سیدعباس «گزارش طرح تحقیقاتی بررسی موارد کودک آزاری جسمانی در مراجعین به سه درمانگاه و مراکز اورژانس اختصاصی اطفال در شهر تهران»، تهران، وزارت بهداشت؛ اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماری ها، 1379.
 4. دادخواه، بهروز، محمداهدایی وند، محمد علی فرناز و ناصر مظفری،«بررسی سوء رفتار با کودکان خود در مدارس اردبیل»، مجموعه مقالات همایش سراسری بررسی آسیب های اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران، 1383.
 5. رشیدی فر، ناصر، «بررسی رابطه بین عوامل جمعیت شناختی و ویژگی‌های شخصیتی  با کودک آزاری  و  بی‌توجهی در گروهی از نوجوانان شهر اهر»، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، انستیتو روانپزشکی تهران، 1376.
 6. صفوی، شیرین، «سوء رفتار جسمانی با کودکان»، پایان نامه دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1374.
 7. محمدخانی، پروانه، «شیوع کودک آزاری، شایع‌ترین الگوهای آزار در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران»، طرح پژوهشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری، 1380.
 8. مدنی، سعید،کودک آزاری در ایران، تهران، انتشارات اکنون،  1383.
 9. میری، سکینه و دیگران، «بررسی شیوع کودک آزاری در دبیرستان­های شهر بم در سال تحصیلی 82-1381» ، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره سیزدهم، شماره1، سال1381
 10. نوروزی، فاطمه، «بررسی پیشینه کودک آزاری و بی توجهی با توجه به تفاوت­های جمعیت شناسی و ارتباط آن با شدت افسردگی در دانش آموزان دبیرستان­های دولتی تهران»، پایان­نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1372.
 11. ویژه، اورزولا، شهرام مرادی، زهرا فدایی، مجتبی حبیبی عسگراولادی، «بررسی مقایسه­ای شیوع کودک آزاری در دانش آموزان مقطع تحصیلی و سابقه طلاق در خانواده»، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 14 ، سال 1387.
 12. یوسفوند، حسن رضا، «بررسی مسائل اجتماعی کودک آزاری در ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، 1382.
 13. ابراهیمی، ابراهیم (1388): بررسی کودک آزاری و عوامل موثر بر آن در شهرستان شهریار، پایان نامه کارشی ارشد رشته جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

 1. Alreshoud, Abdoullah saad, Child abuse and neglect among delinquents in saudi Arabia, university of  Pittsburgh, 1996.
 2. Brown, S. E, Social class, child maltreatment and delinquent. Criminology, 1980.
 3. Choi, Jong Beak, Perceptions of child neglect: An exploratory study of Korean parents, Master of social work, West Virjinia University, 2003.
 4. Corby, brian, Child abuse / Toward  a knowledge base, 3 edition, 0pen university press, 2006.
 5. Cox. Melinie A: Testing in the "cycle of violence" theory, Master of arts in sociology, M organton, West Virginia,  2005.
 6. Garbarino, J. and Crouter, A .(1978): Defining the community context for  parent  child relations :the correlates of child mistreatment, child development ,49 , 604- 616
 7. Gelles, R & Cornell, C, Intimate violence in families. Newbury park, CA: Sage Publication, 1990.
 8. Gil, D, child abuse and violence, New York: AMS Press, 1979.
 9. Gofin R, Leva I, Kohn R, Attitudes and opinions on corporal punishment among urban Israeil Jews, Isr J Psychiatry Relat Sci, 2004.
 10. Hager, Rebecca, Adescriptive study of the relationship of family structure and substantiated child abuse, California staye university, Long beach, 2007.
 11. Jordan, erica (2010): characteristics of recalled childhood corporal punishment experiences and young adults current attachment to mother, Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Human Development in the College of Human Environmental Studies in the Graduate School of The University of Alabama, p. 7
 12. Kadushin, A . & Martin, J, child abuse: An interactional event . New York: Columbia University press, 1981.
 13. Kumaraswamy,  Narasappa &  Azizah Othman (2010): Corporal Punishment Study: A Case in Malaysia, scientific research, Psychology, 2011.Vol. 2, No. 1, 24-28  
 14. Leary, Corrine E. & Michelle L. Kelley, Parental Use of Physical Punishment as Related to Family Environment, Psychological Well-being, and Personality in Undergraduates, J Fam Viol, 2007. 
 15. Okeke, Chikpe Winifred, Dimenstions of child abuse and neglect: Their Relationship to Academic Achievement, Texas Southern University, 2006.
 16. Oveisi, Sonia & Hassan Eftekhare Ardabili & Reza Majdzadeh & Parvaneh Mohammadkhani & Javad Alaqband Rad Jean Loo: Mothers’ Attitudes Toward Corporal Punishment of Children in Qazvin-Iran, J Fam Viol, 2010.
 17. Robin M .Wilson, Parental substance abuse as a risk factor for physical child abuse and neglect: A systematic review of the liter ature, Master of public health, Hoston, University of Texas, 2007.
 18. Smith, Delores E. & Cary M. Springer & Sheila Barrett: Physical Discipline and Socioemotional Adjustment Among Jamaican Adolescents, J Fam Viol, 2011.
 19. Stacey . R & Burkhardt- Meehl, Identifying stress factors for success in early child abuse, neglect prevention programs  in a rural setting, Capella University, 2005.
 20. Wolrich M, Aceves J, Feldman HM, Hagan JF, Howard BJ, Richtsmeier AJ, et al, Guidance for effective discipline. PEDIATRICS, 1998.  101 (4):  p. 723- 728.
CAPTCHA Image