نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی‌گروه حقوق دانشگاه گیلان

2 عضو هیئت علمی‌ گروه حقوق دانشگاه گیلان

چکیده

انسان ابتدایی به علت عدم شناخت پدیدارها معتقد به نظام اعتقادی و مناسکی بود که هدف از رعایت آن حفظ نظام دنیوی و معیشتی بود. تقدم عقیده بر وجود جوهر این نظام اعتقادی (جهان‌بینی اسطوره‌ای) بود که درآن وجود فرد و رعایت حقوق او تابعی از نظام اعتقادی حاکم است. ادیان مصادف با زمانی از زندگی اجتماعی انسان است که او به درک قانون علیت نایل شد و فهمید که زندگی اقتصادی او تابع اراده خدایان متعدد نیست و اساس و غایت دین، نه اداره دنیا بلکه انسان‌سازی است. ادیان در اداره جامعه قائل به حاکمیت عقل شدند. درک علت پدیدارها و عدم انتساب آن به روح‌ها و خدایان متعدد، آزادی انسان و حاکمیت او را بر سرنوشت خود موجب شد و زمینه تقدم وجود بر عقیده را فراهم نمود. بدین علت و هم به علت حاکمیت اخلاق در ادیان به درستی باید ادیان را حامی حقوق انسان دانست.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights from Ethnocentric Myths to Humanitarian Religions

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Nazari 1
 • Reza Parastesh 2

1 Faculty Member of Gilan University of Law

2 Faculty Member of Gilan University of Law

چکیده [English]

Primitive human being because of the lack of knowledge about phenomena believed in the belief and ritual system with the purpose of keeping his worldly economic life. The priority of belief to existence was the nature of this belief system (mythical ideology) in which the existence of human being and observing his rights was subject to governing belief system. Religions were coincident to the time of human social life, when he came to understand causation rule and to know that his economic life was not related to will of the various Gods and the aim of religions is not to govern the world but to develope human being. Religions accepted the governing of wisdom for managing of society. To understand the real causes of phenomena instead of spirits and Gods, caused human freedom and his control of his destiny and paved the way for the priority of existence to belief. In fact, for this reason and also for superior position of morality in religions, religions must be regard as a supporter of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Mythical ideology
 • Religion
 1. نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، شرکت انتشارات علمی‌و فرهنگی، 1374.
 2. اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران، آگاه، 1373.
 3. آلپورت، گوردون، «دین و تعصب»، ترجمه نازنین شاه رکنی، کیان، شماره 52.
 4. آلستون، ویلیام، «راه رجعت یک فیلسوف به ایمان»، ترجه هومن پناهنده، کیان، شماره 52.
 5. بایرناس، جان، تاریخ جامع ادیان، ترجمه علی‌اصغر حکمت، تهران، شرکت انتشارات علمی‌و فرهنگی، 1385.
 6. برگسون، هانری، دو سر چشمه اخلاق و دین، ترجمه حسن حبیبی، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، 1358.
 7. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد اول، ترجمه احمد آرام، ع. پاشایی و امیرحسین آریان پور، تهران، شرکت انتشارات علمی‌و فرهنگی، 1382.
 8. دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، تهران، کتابسرای بابل، 1369.
 9. دورکیم، امیل، صور ابتدایی حیات مذهبی، ترجمه نادر سالار زاده امیری، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1382.
 10. دوکلانژ، فوستل، تمدن قدیم، ترجمه نصرالله فلسفی، تهران، کیهان، 1341.
 11. ضیمران، محمد،گذر از جهان اسطوره به فلسفه، تهران، هرمس، 1384.
 12. طباطبائی، سید جواد، «دیانت و سیاست در اندیشه اسپینوزا»، مهرنامه، شماره 7، 1389.
 13. کاسیرر، ارنست، فلسفه صورت‌های سمبلیک، ترجمه یدالله موقن، تهران، هرمس، 1378.
 14. کاسیرر، ارنست، فلسفه و فرهنگ، ترجمه بزرگ نادر زاده، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، 1360.
 15. لوی برول، هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
 16. لوی برول، هانری، هرمان کویلیه، ژرژگورویچ و ژرژ لواسور، حقوق و جامعه‌شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، سروش، 1376.
 17. محمودی، سیدعلی، «زنان، شهروندان منفعل»، ماهنامه آفتاب، شماره 33، 1382.
 18. ملکیان، مصطفی، تاریخ فلسفه غرب، جلد سوم، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه،1379.
 19. نراقی، احمد، «دین در محدوده ایمان»، راه نو، شماره 19.
 20. والدرون، جرمی، «فلسفه حق»، ترجمه محمد راسخ، حق و مصلحت، مجموعه مقالات، تهران، طرح نو، 1387.
 21. الیاد، میرچه، افسانه و واقعیت، ترجمه نصراله زنگویی، تهران، پاپیروس، 1367.
CAPTCHA Image