نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه مطالعات تلفیق بین‌المللی، دانشکده ترینیتی دوبلین، ایرلند

چکیده

این مقاله استدلال می‌نماید که رویکردی به دموکراسی که معرفت‌شناسی ضد مبناگرایانه را با دیدگاه اخلاقی و سیاسی مشورتی ترکیب می‌نماید، ما را قادر خواهد ساخت تنش‌های فزآینده بین مطالبات عام‌گرایانه حقوق بشر و مطالبات خاص‌گرایانه استقلال را که از سوی گروه‌های مختلف فرهنگی مطرح می گردد، حل و فصل نماییم.
برداشت ضد مبناگرایانه از اعتبار  اقتدار هنجاری که من ارائه می‌نمایم، حول محور تمایز بین زمینه‌های جهانی هنجار محوری و گسترة جهانی آن می‌گردد. این ایده معتقد است که نیروی هنجاری عام گرایانه هنجارها و رویه‌های ما با اعتراف به دورِ باطل توجیهات ما محکم و استوار باقی می‌ماند، بنابراین هم از اشکالات مبناگرایی و هم نسبیت‌گرایی به دور می‌ماند.
بحث اصلی این است که تنها با تضمین رویه‌های خوداندیشانه و فراگیر تصمیم‌گیری جمعی، ما قادر خواهیم بود تا به تنش‌های بین جهانشمولی و نسبیت‌گرایی فرهنگی بپردازیم و الگوهای انعطاف‌پذیرتری از حاکمیت دموکراتیک، شهروندی و عضویت فرهنگی ایجاد نمائیم که متناسب با چالش‌های فرآیندهای جهانی تلفیق و تفکیک باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Anti-Foundationalism, Deliberative Democracy and Universal Human Rights

نویسنده [English]

 • Fabrizio Trifiro

Institute for International Studies, Trinity College Dublin, Ireland

چکیده [English]

The paper argues that an approach to democracy that combines an anti-foundationalist epistemology and a deliberative political and moral stance will enable us to solve the increasing tensions between the universalistic claims of human rights and the particularistic claims to autonomy coming from different cultural groups.
The anti-foundationalist conception of normative authority I put forth is centered on the distinction between universal grounds for and universal scope of normativity. It maintains that the universalistic normative force of our norms and practices remains uncompromised by the acknowledgment of the ultimate circularity of our justifications, thus eschewing the pitfalls of both foundationalism and relativism.
My main contention is that only by ensuring inclusive and self-reflexive practices of collective decision-making we will be able to address the tensions between universalism and cultural relativism, and produce more flexible models of democratic governance, citizenship and cultural membership suitable to face the challenges of the global processes of integration and differentiation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anti-Foundationalism
 • Deliberative Democracy
 • Uuniversalism
 • Cultural Relativism
 1. A.Phillips: Multiculturalism, Universalism and the Claims of Democracy’. Democracy, Governance and Human Rights Programmer, P.7.
 2. A.S.S.A.Aldeeb: ‘Dialogue conflictuel sur les droits de l’homme entre Occident et Islam’ in Islamochristiana n.17, pp.58-59.
 3. B.Conti: ‘Universality of Rights Tested by Cultures: Islam and Arab Declarations on Human Rights’ in Mediterranean Journal of Human Rights, Vol.6, p.182.
 4. D. Davidson: Inquires into Truth and Interpretation, Oxford: Clarendon, 1984.
 5. H. Putnam: Realism with a Human Face, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1990.
 6. R. Bernstein: Beyond Objectivism and Relativism, Oxford: Blackwell, 1983.
 7. R. Rorty: Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
 8. S.M.Okin: Is Multiculturalism Bad for Women? ,Princeton: Princeton University Press, 1999, p.131.
 9. T. Nagel: The View from Nowhere, New York: Oxford University Press, 1986.
CAPTCHA Image