نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

دین مقدس اسلام از همان آغاز جهت برقراری صلح و آرامش و آنچه که امروزه بشر به اهمیت آن بیشتر پی برده یعنی تدابیر پیشگیرانه، توجه داشته و بر اساس آن سعی نموده تا از بسیاری از نزاع‌های میان مسلمانان و غیرمسلمانان ممانعت ورزد. تدابیری چون توجه به ترک جدال و بحث‌های غیر منطقی، ایجاد انگیزه درونی از طریق ترس از عذاب اُخروی، وضع مجازات نسبت به متجاوزگر، ایجاد محدودیت در جنگ با هدف جلوگیری از شعله‌ورتر شدن آتش آن و تقویت احساس نوع دوستی و دادن چهره مقدس دینی به آن، محورهای بحث در مقاله حاضر است که سعی گردید در قالب جدید به یکی دیگر از جوانب صلح‌طلبانه بودن اسلام به صورت مختصر پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Preventive Measures Taken by Islam to Avoid Bloodshed and War with Non-Muslims

نویسنده [English]

 • Mohammad Rasoul Ahangaran

Assistant Professor of Farabi Branch of University of Tehran, Qom

چکیده [English]

It is important to prevent bloodshed and war to the extent that it is proper to pay maximum attention to prevention of conflict in comparison with trying to extinguish the flames of war. Although trying to achieve reconciliation between conflict parties is in itself important, it is less important than prevention of conflict.
Since the followers of any religion or sect, regard themselves right and others wrong and on the other hand there is some thing seen in many religions or sects concerning the killing of other religions or sects’ followers, these two may cause religious or doctrinal motivated- or otherwise but with doctrinal or religious color- conflict and war between the followers of religions or sects.
Islam has taken preventive measures to avoid many conflicts and bloodshed between Muslims with the followers of other religions. Compared with other religions in this regard it will be clear that how much Islam seeks peaceful and safe environment

کلیدواژه‌ها [English]

 • Initial Jihad
 • Defensive Jihad
 • Fight
 • peace
 • Prevention of War
 1. قرآن کریم.
 2. اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان،ج 7، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ اول، قم، 1409هـ .ق. 
 3. بروجردی، محمد تقی، نهایه الافکار (تقریرات درس مرحوم آیت الله آقا ضیاء عراقی)، ج1، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1405 هـ .ق.
 4. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه،ج 29، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، قم، 1414 هـ. ق.
 5. حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامه، ج 11، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی­تا.
 6. حسینی، حمید، منتخب میزان الحکمه، انتشارات دار الحدیث، چاپ دوم، قم، 1380.
 7. حلی، حسن، مختلف الشیعه، ج4، انتشارات جامعه مدرسین، چاپ دوم، قم، 1418 ق.
 8. خراسانی، محمد کاظم، کفایه الاصول،ج1،  مؤسسه انصاریان، چاپ اول، قم، 1412 ق.
 9. جمعی از نویسندگان، فرهنگ جامع سخنان امام حسین (ع)، نشر مشرقین، چاپ پنجم، قم، 1381.
 10. سبحانی، جعفر، تهذیب الاصول (تقریرات درس امام خمینی)، ج 1، چاپ مهر، قم، بی­تا.
 11. سیدرضی، نهج البلاغه، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دهم، تهران، 1347.
 12. صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه، ج 4، دار الکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، تهران، 1390 ق.
 13. طبرسی، فضل، مجمع البیان، ج2، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1379 ق.
 14. طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، ج6، انتشارات دار الاضواء، چاپ سوم، بیروت، 1406 ق.
 15. عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین­الدین، مسالک الافهام، انتشارات دارالهدی، قم، بی‌تا.
 16. عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج2، انتشارات دار التفسیر، چاپ سوم، قم، 1382.
 17. عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، دارالکتب المصریه، قاهره، 1364 ق.
 18. فیاض، محمد اسحاق، محاضرات فی اصول الفقه (تقریرات درس مرحوم آیت الله خوئی)، ج 43، مؤسسه احیاء آثار امام خوئی، قم، 1422 ق.
 19. کاظمی، محمد علی، فوائد الاصول (تقریات درس مرحوم آیت الله نائینی)، انتشارات جامعه مدرسین، قم، 1404 ق.
 20. یزدی، محمد کاظم، العروه الوثقی، ج 1، چاپ مهر، چاپ اول، قم، 1414 ق.
CAPTCHA Image