نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، جغرافیای سیاسی

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

چکیده

زندگی همراه با آرامش و صلح از ابتدائی‌ترین خواسته‌های بشر است که همواره با جنگ، منازعات داخلی، منطقه‌ای و جهانی، جرم‌های سازمان یافته، تروریسم و ... مورد تهدید قرار می‌گیرد.
زمینه‌های شکل گیری تروریسم عموماً بیانگر محیط‌های نامساعد، نابرابری‌های اجتماعی‌ـ طبقاتی، فقر و شرایط ناقض حقوق بشر می‌باشد؛ از این روست که تروریسم در هزاره سوم، چالش جدیدی برای جهان محسوب گردیده و جوامع بشری را مورد هدف خود قرار داده است. مجموعه فعالیت تروریست‌ها نه تنها به احقاق حقوق و یا خواسته‌های سیاسی آنان منجر نخواهد شد؛ بلکه ضمن متزلزل نمودن محورهای صلح جهانی، حقوق بشر را نیز به چالش خواهد کشاند.
این تحقیق در نظر دارد با بررسی رابطه مذهب و تروریسم، تأثیر به کارگیری اقدامات خرابکارانه و تروریستی را بر حقوق بشر بررسی و زمینه‌های استقرار جغرافیای صلح را در محیط‌های منازعه ارزیابی نماید.
به نظر می‌رسد محیط‌های رشد و توسعه تروریسم با توجه به مسائل داخلی و یا مداخلات خارجی، عموماً فضاهایی عقب افتاده به لحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد و افراط‌گرایان مذهبی به خشونت‌های فرقه‌ای روی آورده و زمینه‌های بروز تروریسم مذهبی را فراهم می‌آورند؛ بنابراین حقوق بشر همواره با خطر نقص و آسیب روبرو خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Terrorism, Religion and The Challenges Human Rights Face

نویسندگان [English]

 • Sajad Karimi Pashaki 1
 • Emran Alizadeh 2

1 M.A in Political Geography

2 Assistant Professor of Political Geography, Islamic Azad University, Rasht Branch

چکیده [English]

Peaceful life is one of the first wants of human being which are always threatened with war, civil, regional and global conflict, organized crimes, terrorism, etc.
Terrorism development generally marks unfavorable environments, social- class inequality, poverty and violence of human rights. Therefore, terrorism is regarded as a new global challenge in the 3rd millennium aiming at human societies. The activities of terrorists not only do not lead to obtaining their rights or political demands but also while diminishing the bases of global peace; they will challenge human rights.
Trying to deal with the relationship between religion and terrorism, this research will investigate the effect of subversive and terrorist activities on human rights and will consider the establishment of the ground for peace geography in conflict environments.
It seems that, in general, the environments of terrorism development and growth are backward and underdeveloped in terms of politics, economics and culture due to internal problems or external interference, where religious extremists go toward sectarian violence providing the emergence of religious terrorism. Therefore, human rights will always face the danger of violence and damage

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrorism
 • Peace Geography
 • Religion
 • human rights
 • Global Challenges
 1. برژینسکی، زبینیو، انتخاب: سلطه یا رهبری، ترجمه امیر حسین نوروزی، تهران، نشر نی، 1386.
 2. بوتول، گاستون، جامعه­شناسی صلح، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران، انتشارات شیفته، 1371.
 3. بیلیس، جان و دیگران، استراتژی در جهان معاصر، مقدمه­ای بر مطالعات استراتژیک، ترجمه بابک خبیری، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1383.
 4. پیشگاهی فرد، زهرا، فرهنگ جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات انتخاب، 1386.
 5. دردریان، جیمز و دیگران، تروریسم تاریخ، جامعه شناسی، گفتمان، حقوق، گردآوری: علیرضا طیب، مترجمان: وحید بزرگی و دیگران، تهران، نشر نی، چاپ دوم، 1384.
 6. جاجرمی، کاظم، «جزوه درس مکاتب جغرافیایی»، دوره کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاداسلامی، ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران، منتشر نشده، 1386.
 7. جفری، ام الیوت و رجینالد، رابرت، فرهنگ اصطلاحات سیاسی- استراتژیک، ترجمه میرحسن رئیس‌زاده لنگرودی، تهران، انتشارات معین، 1373.
 8. رایش، والتر، ریشه‌های تروریسم، ترجمه سیدحسین محمدی نجم، تهران، انتشارات دوره عالی جنگ، 1381.
 9. سیمبر، رضا، «حقوق بشر میراث مشترک جهانی: در آستانه سده بیست و یکم»، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 134-133، 1377.
 10. سیمبر، رضا، «جامعه بین­الملل و مواجهه با تروریسم»، سیاست خارجی، سال هجدهم، شماره 2،  تابستان 1383.
 11. شوتار،سوفی، شناخت و درکت مفاهیم جغرافیای سیاسی، ترجمه سید حامد رضیئی، تهران، انتشارات سمت، 1386.
 12. فولر، گراهام و لسر، یان، احساس محاصره- ژئوپلتیک اسلام و غرب، ترجمه علیرضا فرشچی و علی اکبر کرمی، تهران، انتشارت دوره عالی جنگ، 1384.
 13. عبداله­خانی، علی، تروریسم شناسی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1386.
 14. عزتی، عزت اله، «جزوه درس جغرافیای سیاسی خلیج فارس»، دوره دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاداسلامی، ‌واحد علوم و تحقیقات، تهران، منتشر نشده، 1386.
 15. عزتی، عرت اله، نظریه‌های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران، انتشارات قومس، 1386.
 16. کریمی‌، سجاد و دیگران، «مدیریت بحران در حوادث تروریستی»، ارایه شده در همایش ملی مدیریت بحران، همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد ملایر، 1387.
 17. لارسون، توماس و اسکیدمور، دیوید، اقتصاد سیاسی بین­الملل، تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، تهران، انتشارت قومس، چاپ سوم، 1383.

 

 1. Annan, Kofi (2003) at: www.ohchr.org/English/issues/terrorism/index.htm.
 2. Australia Government (2004) Transnational Terrorism: The Threat to Australia: www.dfat.gov/publication/terrorism
 3. Fuller, Graham (2004) Terrorism: Sources and Curces:
 4. www.media.hoover.org/documents/0817945423_15.pdf.
 5. Terrorism Threat Map 2007, at: www.werkenbijaon.nl/pdf/aon-terrorism-threat-map-2007.pdf.
CAPTCHA Image