نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده

تحلیل‌های گوناگونی از مفهوم شهروندی در گرایش‌های مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می‌توان شهروندی را در یک مفهوم به «حق نوین تمامی انسان‌ها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین» معنی کرد. با پذیرش این موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی‌توان میان افراد  تفاوت قائل شد؛ دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین‌المللی پدیدار می‌شود: نخست اینکه، شهروندی نماد هویت ملی همه اشخاصی به‌شمار می‌آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم اینکه، با کمی دقت می‌توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبه آن برای تمامی انسان‌ها در یک کشور، تفاوتی میان اتباع  و دیگر افراد وجود ندارد. هر چند هر دو فرض به نوعی با چالش روبه‌رو هستند، در این مقاله مبانی نظری و آثار حقوقی و اجتماعی آنها بررسی خواهد شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Citizenship Rights from the View Point of Iranian Law and Global Citizenship

نویسنده [English]

 • Mostafa Elsan

Assistant Professor of Azarbaijan Teacher Training University

چکیده [English]

There are different analyses about the concept of citizenship in different fields of humanities. Generally, citizenship can be defined as "modern right of all humans to life and having fundamental rights". By accepting the fact that citizenship rights belong to anyone and there is no discrimination from the viewpoint of these rights, we can reach two important results in internal and international law: first, citizenship is the symbol of national identity of all persons in their origin countries and second, having these rights is not restricted to the nationals of a country but belong to any person. In this paper, challenges around these two prepositions are analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • citizenship rights
 • Social Theories
 • Fundamental Rights
 • Identity and Global Citizenship
 1. آدامز، یان. «متافیزیک و سیاست (بخش دوم)»، ترجمه سعید محبی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، سال هجدهم، شماره یازدهم و دوازدهم، ، مرداد و شهریورماه 1383.
 2. قاری سیدفاطمی،‌ سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر (درآمدی بر مباحث نظری، مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع)، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، تهران، 1382.
 3. قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی، مصوب 21/2/1383، نقل از روزنامه رسمی شماره 17249ـ2/3/1383.
 4. کانت، ایمانوئل، فلسفه حقوق، ترجمه منوچهر صانعی دره‌بیدی، نقش و نگار، تهران،1380.

 

 

 1. Dean, Hartley. Welfare, Law & Citizenship, First Publication, Prentice Hall, Harvester Wheatsheuf, Hertfordshire 1996.
 2. Graham, Jill W. Promoting Civic Virtue Organizational Citizenship Behavior: Contemporary Question Rooted in Classical Quandaries from Political Philosophy, Human Resource Management Review, Volume 10, Number 1, 2000. pp 61-77.
 3. Heater, D. World Citizenship Cosmopolitan, Thinking and its Opponents, Continuum, London 2002.
 4. Locke, John. Two Treatises of Government, Peter Laslett Edition, Mentor Books, New York 1965.
 5. Marshal, T. H. Sociology at the Crossroads and Other Essays, Heinemann, London 1963.
 6. Marshal, T. H. and Bottmore, T. Citizenship and Social Class, Pluto Press 1992.
 7. Miller, David (A). "Bounded Citizenship" in Miller, Citizenship and National Identity, Polity, Oxford 2000. pp 81-96.
 8. Miller, David (B). "National Self-Determination and Global Justice" in Miller, Citizenship and National Identity, Polity, Oxford 2000. pp 161-179.
 9. Rawls, J. Political Liberalism, Columbia University Press, New York 1983.
 10. Rawls, John. A Theory of Justice, Oxford University Press 1993.  
 11. Rousseau, Jean-Jacques. Emile, translated by Barbara Foxley, Everyman Press 1993 [1762].
 12. Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract, Oxford University Press 1994.
 13. White, Stuart. Republicanism, Patriotism, and Global Justice, in: forms of Justice, Critical Perspectives on David Miller's Political Philosophy, Edited by Daniel A. Bell and Avner de Shalit, Rowman & Littlfield Publishers Inc, United States 2003.
CAPTCHA Image