نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد سیاسی و حقوق بشر، دانشگاه اوترخت هلند

2 استاد سیاست توسعه در موسسه مطالعات اجتماعی، لاهه، هلند

چکیده

غالباً دو پرسش اساسی درباره روایات تفسیرپذیر دینی و تفاسیر آنها مطرح است: نخست، خداوند چه تکالیفی را تعیین و چه حقوقی را اعطاء کرده است که در مورد همه انسان­ها کاربرد دارند؟ و پرسش دوم اینکه آیا انسان‌ها صلاحیت کافی دارند که در کلام غیر واضح خدا، به خاطر منافع سیاسی، اجتماعی یا اقتصادینقص بر رحمت خداوند را ممکن بدانند؟ این مقاله با بررسی پاسخ­های مطرح برای پرسش­های پیش­گفته به بحث پیرامون فرصت‌های بهره برداری نشده از تنوع باورهای انسانی و منافع بالقوه آن به منظور تضمین احترام به حقوق بشر، تقدس روح انسان و تنوع ابزارهایی می‌پردازد که فضای لازم را برای تصمیم‌گیری از منظر تفاوت انسان‌ها فراهم می‌سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Identity, Difference and Human Rights: the Crucial Role of Hermeneutics

نویسندگان [English]

 • Bas de Gaay Fortman 1
 • M.A. Mohamed Salih 2

1 Professor of Political Economy and Human Rights, Utrecht University of the Netherlands

2 Professor of Development Policy, Institute for Social Studies, Hague, Netherlands

چکیده [English]

Two fundamental questions tend to dominate religious discursive narratives and their interpretations: What duties and which rights are conferred by God applicable to all humans as the creation of God and regardless of their faith? And the second question is whether humans are sufficiently qualified to put into the words of God, not baring, the possibility of faulting the mercy of God for political, social or economic gains where hermeneutics become an ideology tampered with the power of divinity.
This paper discusses the untapped possibilities of the varieties of human faith and the potential gains harvest in order to ensure the respect for human rights, the sanctity of the human soul and the varieties of means that provide the necessary space for decision-making from a perspective of human difference. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Religion
 • human rights
 • Scriptures
 • Interpretation
 1. Abeyesekera, Sunila (1995), Women’s Human Rights: Questions of Equality and Difference, ISS Working Paper No. 186, The Hague: Institute of Social Studies
 2. Brenner, Louis (ed.) (1993) Muslim Identity and Social Change in Sub-Saharan Africa. Bloomington: Indiana University Press.
 3. Chakrabarti, Asim Pada (1993) Muslim Identity and Community Consciousness: Bengal Legislative Politics. Calcutta, India: Minerva Associates (Publications), 1993.
 4. Draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (1993), as agreed upon the members of the Working Group on Indigenous Populations at its eleventh session, Commission on Human Rights, Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 44th Sess.
 5. Frishman, Judith, Willemien Otten, and Gerard Rouwhorst (eds) (2004) Religious Identity and the Problem of Historical Foundation: The Foundational Character of Authoritative Sources in the History of Christianity and Judaism. Leiden: Brill.
 6. Ghari Seyed Fatemi, S.M., Shi’i Fiqh and Universal Human Rights, paper for the Second International Conference on Human Rights of Mofid University, Qom 2003.
 7. Garaudy, Roger (1993). Avons-nous besoin de Dieu? Paris: Desclée de Brouwer.
 8. Gutmann Amy (ed.) (1994) Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. Princeton: Princeton University Press.
 9. Krieken, P. van, (1993). Apostasy & Asylum. Lund: Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law.
 10. Laclua, Ernesto (1994) The Making of Political Identities. London: Verso.
 11. Martin, Jane Roland (1994) “Methodological Essentialism, False Difference, and Other Dangerous Traps”, in Signs 19, 630-57.
 12. Poulton, Hugh and Suha Taji-Farouki (eds) (1997) Muslim Identity and the Balkan State. Washington Square, N.Y: New York University Press in association with the Islamic Council.
 13. Mohamed Salih, M. A. (2004) “The Bible, the Qoran and the War in South Sudan”, in N. Kastfelt (Ed.) Scriptural Politics. London: Hurst. Pp. 96-120
 14. Sen, Amartya S., Development as Freedom, Oxford: OUP
 15. Taylor, Charles (1989) Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge MA: Harvard University Press.

 

CAPTCHA Image