نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فلسفه، دانشگاه ایالت میشیگان

چکیده

دراین مقاله مخالفت خود را با تردید در جهان‌شمولی حقوق بشر اعلام کرده‌ام. این تردید، بر این باور مبتنی است که حقوق بشر، امری تحمیلی ازسوی غرب می‌باشد. من دلایلی برای انکار این نظر که حقوق بشر تماماً غربی است ارائه کرده، به وجوهی اشاره کردم که در واقع خیزش حقوق بشر، دست کم تا حدودی، ناشی از مبارزاتی است که با سلطة قدرت‌های غربی صورت می‌گیرد. این شیوه از استدلال، نیازمند انکار این مطلب نیست که زبان حقوق بشر گاه شکل سیاست‌هایی را گرفته که تمایز فرهنگ‌های دیگر را  نمی‌توانند بفهمند (تشخیص دهند) و از نابرابری جهانی ثروت و قدرت غفلت کرده‌اند، یا حتی از آن به نحو تلویحی حمایت می‌کنند. به ادعای بنده، کاربرد زبان حقوق بشر بدین شیوه، خود ناسازگاری‌هایی با مقتضیات عمدة حقوق بشر دارد. مقالة بنده با این پیشنهاد به پایان می‌رسد که قطع نظر از تحمیل هویت یا فرهنگ غربی، حقوق بشر متضمن حقی است که این تحمیل فرهنگی را رد می‌کند. در این مقاله، از این حق تحت عنوان حق شکل‌گیری هویت آزاد یا دموکراتیک سخن خواهم گفت. هر جا که ارتقای حقوق بشر از طریق تلاش به برای تحمیل یک فرهنگ یا هویت خاص تاریخی (غربی یا نوعی دیگر) انجام شود، این خود، نقض حقوق بشر می‌باشد. هدف از مقاله حاضر نشان دادن و طرح دیدگاه راجع به حق شکل‌گیری هویت آزاد است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Human Right to Identity Formation? Identity, Politics and the Universality of Human Rights

نویسنده [English]

  • Richard T. Peterson

Department of Philosophy, Michigan University

چکیده [English]

This paper will build on ideas I presented at the previous conference (in 2003) on human rights at Mofid University.  In that paper, I argued that it is a mistake to view human rights as the  expression of a specific culture or historical identity (e.g., that of the “West”).  Instead, human rights are better understood as historically emergent universals created in the conflict and interaction of various social groups with contrasting interests, cultural understandings, and identities.  The aim of preserving a specific culture, religion, or historical identity against cultural imperialism or other kinds of domination can be supported by appealing to a human right to the formation of distinctive identities.  Therefore this human right can contribute to a plurality of identities within the global network of societies that is emerging today.  The aim of this paper is to develop this idea of a human right to identity formation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Universality
  • Identity
  • Culture
No Refrence
CAPTCHA Image