نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

چکیده

برخی از مخالفان شبیه‌سازی، آن را به لحاظ حقوق بشری نادرست و غیر اخلاقی می‌دانند و برای اثبات دیدگاه خود به دلایلی تمسک می‌جویند؛ از جمله آنکه هر انسانی حق دارد هویت و فردیت انسانی متفاوت و متمایز از دیگران داشته باشد. شبیه‌سازی، نقض این حق طبیعی است؛ به دو دلیل: نخست آنکه هویت انسانی که از طریق غیر جنسی پدید می‌آید، مخدوش خواهد شد و دیگر نمی‌توان به او به چشم یک انسان کامل نگریست. دوم آنکه انسانی که از این طریق تولید می‌شود، نسخة بدل انسانی دیگر است و این نقض حق متفاوت بودن و منحصربه‌فرد بودن است. به این  ترتیب، از منظر حقوق بشری، شبیه‌سازی انسانی به دو دلیل نادرست  و ناقض حقوق انسانی است: نقض هویت انسانی و دیگری نقض منحصر بودن و یگانگی فرد.
مقاله حاضر می‌کوشد با توضیح ماهیت شبیه‌سازی انسانی، مواردی را که ادعا می‌شود مخالف حقوق بشر است بررسی نماید و قوت ادله‌ای را که از این منظر در مخالفت با آن ارائه شده، بسنجد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights and Human Cloning

نویسنده [English]

 • Hassan Islami

Faculty Member of Center for Religious Researchs

چکیده [English]

Some opponents of human cloning regard it as wrong and unethical from a human rights perspective giving some reasons to prove their view. One is that each human being has the right to have his/her own human identity and individuality distinct from other individuals, but human cloning is a violation of this natural right for two reasons: firstly, the identity of a human being which is created through a nonsexual process will be damaged never thereafter he/she being regarded as a complete human being. This is obviously a violation of his/her human rights. Secondly, a human being created through cloning is merely a “copy” of some one else and this is a violation of his/her right to be unique and different. Hence, from a human rights perspective, human cloning violates man’s rights due to two reasons: damage of human identity and violation of the right to be unique.
Attempting to clarify the nature of human cloning, this article examines the aspects to be claimed to violate human rights and evaluates the strength of the reasons for this claim.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Human cloning
 • Human Identity
 • the Right to be Different
 1. اتکینسون، ریتا ال. [و دیگران]، زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمد تقی براهنی [و دیگران]، رشد، تهران، 1378.
 2. اسلامی، سید حسن، شبیه‌سازی انسانی از دیدگاه کلامی اهل سنت، ، مجله علمی پژوهشی انجمن معارف اسلامی، شماره دوم، بهار 1384.
 3. بنس، جریجوری ای.، من یخاف الاستنساخ البشری، ترجمه احمد مستجیر و فاطمه نصر، قاهره، 1999.
 4. الجمل، عبدالباسط ، الله یتجلی فی عصر الهندسه الوراثیه، ، مکتبه الثقافه الدینیه، قاهره، 2002.
 5. الخادمی، نور الدین مختار ، الاستنساخ بدعه العصر فی ضوء الاصول و القواعد و المقاصد الشرعیه، دار وحی القلم، بیروت،  1425،.
 6. خطاب، عبدالمعز ، الاستنساخ البشری هل هو ضد المشیئه الالهیه، الدار الذهبیه، قاهره،1997.
 7. الدمرداش، صبری ، الاستنساخ قنبلة العصر، مکتبه العبیکان، الریاض، 1997.
 8. رؤیه اسلامیه لبعض المشکلات الطبیه المعاصرة: ثبت کامل لاعمال ندوة رؤیه اسلامیه لبعض المشکلات الطبیه المعاصره المنعقده فی الدار البیضاء به تاریخ 8-11 صفر 1418، الجزء الثانی: الاسنستاخ، اشراف و تقدیم دکتور عبد الرحمن عبد الله العوضی، کویت، المنظمه الاسلامیه للعلوم الطبیه، 1999.
 9. سید حسینی، رضا، فرهنگ آثار: معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا امروز(زیر نظر)، سروش، تهران، 1380.
 10. شکسپیر،ویلیام، مجموعه نمایشی، ترجمه علاءالدین پازارگادی، سروش، تهران، 1378.
 11. عودة­الله، ریاض احمد، الاستنساخ فی میزان­ الاسلام، دار اسامه، عمان، 2003.
 12. الفرقان، شماره 40، مراکش، 1998.
 13. فضل الله، حسین[و آخرون]، اشراف  هانی رزق، الاستنساخ: جدل العلم و الدین و الاخلاق، اعداد و تحریر عبد الواحد علوانی، دار الفکر، دمشق، 1997.
 14. القرضاوی، یوسف، الاستنساخ البشری  و تداعیاته، در پایگاه اینترنتی قرضاوی با عنوان:qaradawi.net.
 15. لیونتین، ریتشارد ، حلم الجینوم و اوهام اخری، ترجمه احمد مستجیر و فاطمه نصر، المنظمه العربیه للترجمه، بیروت، 2003.
 16. مجمع الفقه الاسلامی، الدورة العاشرة، الجزء الثالث، 1997.
 17. مصباح، عبدالهادی، الاستنساخ بین العلم و الدین، الدار المصریه اللبنانیه، قاهره، 2002.
 18. موحد، محمد علی، «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، در «در هوای حق و عدالت: از حقوق طبیعی تا حقوق بشر»، کارنامه، تهران، 1381.
 19. هاکسلی، آلدوس ، دنیای قشنگ نو، ترجمه سعید حمیدیان، پیام، تهران، 1352.
 20. یونسکو(سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد)، اعلامیه بین المللی داده‌های ژنتیک انسانی.
 21. Audi, Robert(Ed.),  The Cambridge Dictionary of Philosophy, Cambridge university press, 2001.
 22. Bbc, Cloning is a threat to a person's individuality and uniqueness, available at: bbc.co.uk.
 23. Carlson, Neil R.,  psychology: the science of behavior, Allyn & Bacon, Boston, 1997.
 24. Greeney, John, In Support of the Argument for Human Cloning, available at:  humancloning.org.
 25. Humber, James M. & Robert F. Almeder,  Human Cloning, Humana Press, Totowa, 1998.
 26. Klugman, Craig M. & Thomas H. Murray,  Cloning, Historical Ethics, and NBAC, in Human Cloning.
 27. Martheler, Berard l., The New Catholic Encyclopedia, O. F. M. Thomson Gale, 2003.
 28. Pence, Gregory E., The Top Ten Myths about Human cloning, available at:  humancloning.org.
 29. Pence, Gregory E., Who's afraid  of Human Cloning, Rowman & Litllefield 1998.
 30. PoPe John Poul II, Adress to the International Congress on Transplants, August 29, 2000, available at: www. Cin.org.
 31. Santrock, John W.,   Psychology, Mc Graw-Hill, 2003.
 32. Warburton, Nigel, Thinking from A to Z, Routledge, London,  1996. 
 33. World Health Organization, A dozen questions(and answers) on human cloning,  available at: who.int.
CAPTCHA Image