نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشگاه قم

چکیده

این مقاله پس از بررسی اجمالی برخی از نظریه‌های توجیه حقوق بشر، نظریة ابتنای آن بر ارزش‌های اخلاقی موجّه را می‌پذیرد. دربارة چگونگی توجیه ارزش اخلاقی، رویکرد ارسطو که به «برهان ارگن» موسوم است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مؤلف با طرح این برهان می‌کوشد نشان دهد ارائه هرگونه تحلیل از هویت انسان در نگرش آدمی به حقوق خود تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. حقوق آدمی نه فقط از ناحیة کارویژه یا فصل ممیز وی (هویت انسان) تعیّن واقعی می‌گیرد، بلکه در عالم معرفت هم راه درست شناخت حقوق بشر، شناخت خود انسان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Human Rights and Human Function

نویسنده [English]

 • Mohsen Javadi

Assistant Professor, Department of Philosophy, University of Qom

چکیده [English]

This paper firstly explores some theories of Human Rights justification and then assents to the theory that Human Rights is based on justified moral values. In order to justify moral values, Aristotle’s approach called “Function Argument” is reviewed. Propounding this argument, the writer attempts to show that all analysis of human identity will directly contribute to the man’s view of his rights. Not only Human rights is really determined by human function or human distinguishing characteristic i.e. human identity, but in the world of knowledge, the proper method to know human rights is to know human being himself.

کلیدواژه‌ها [English]

 • human rights
 • Moral Values
 • Argument of Function
 • Human Identity
 1. ارسطو، اخلاق نیکوماخوس، ترجمة محمدحسن لطفی، طرح‌نو، تهران.
 2. افلاطون، دوره آثار، ترجمه محمدحسن لطفی، ج 2، ص 850.
 3. تریگ، راجر، نظریه‌هایی دربارة سرشت انسان، جمعی از مترجمان.
 4. طوسی، خواجه نصیرالدین، اخلاق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، خوارزمی، تهران، 1373.
 5. فریمن، مایکل، «نظریه‌های حقوق بشر»، ترجمة محمد کیوانفر،  ناقد، سال اول (1383)، شماره سوم.
 6. محقق داماد، مصطفی، «فرازمانی و فرامکانی بودن اصول حقوق بشر»، مبانی نظری حقوق بشر (مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر)، انتشارات دانشگاه مفید، قم، 1384.
 7. والدرون، جرمی، «فلسفة حق»، ترجمة محمد راسخ، حق و مصلحت، طرح نو، تهران، 1381.

 

 1. Armstrong, Walter sinnott, »Moral skepticism and justification«, in Armstrong (ed), Moral Knowledge, Oxford, 1996.
 2. Gewirth, Alan, »Rights«, in Lawrence C. Becker and Charlote B. Becker (eds), Encyclopedia of Ethics, Routledge, 2001.
 3. Nickel, James W., »Human Rights«, in Lawrence C. Becker and Charlote B. Becker (eds), Encyclopedia of Ethics, Routledge, 2001.
CAPTCHA Image