نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه مفید

چکیده

اسناد بین المللی و ملی، خانواده را رکن اساسی اجتماع و جایگاه طبیعی رشد و شکوفایی شخصیت کودکان شمرده‌اند. بر این اساس و همسو با آموزه‌های دینی و آداب و رسوم محلی، قوانین موضوعه برای خانواده حریم مستحکمی قائل شده‌اند و دولت‌ها نیز کمتر مایلند نظارت و حوزه رفتار خود را به درون خانواده تسری دهند. رویه‌های قضایی نیز عموماً بر همین روال است. از سوی دیگر مطابق پژوهش‌های صورت گرفته در نقاط مختلف جهان، بخش قابل توجهی از کودک آزاری‌ها در محیط خانواده و توسط والدین، سرپرستان قانونی و نزدیکان کودکان و نوجوانان انجام می شود. تأکید افراط گرایانه بر تقدس خانواده و انگیزه کم دولت‌ها نسبت به دخالت در حریم خانواده، سبب شده است تا بسیاری از کودکان و نوجوانان در شرایط نامناسبی قرار گیرند.
 این نوشتار، نخست تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه می‌کند و انواع آن را به طور مختصر معرفی می‌نماید. سپس به علل کودک‌آزاری خانگی، اصول و معیارهای پیمان‌نامه حقوق کودک برای حمایت از کودکان در برابر خشونت و همچنین قوانین ایران در ارتباط با این موضوع می‌پردازد. با توجه به تأثیر گسترده و عمیق رسانه‌های گروهی، همچنین مذاهب و کارکردهای اجتماعی رهبران دینی در بسیاری جوامع، مقاله به نقش آنان در مقابله با خشونت خانگی علیه کودکان نیز خواهد پرداخت.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Domestic Violence against Children: Nature, Reason and Some Solutions for Its Treatment in the Light of Legal Attempts

نویسنده [English]

 • Seyed Masoud Noori

Faculty Member of Mofid University

چکیده [English]

International and national documents consider family as the fundamental social institute and the natural base of growth and development of the personality of children. On the basis of this principle and according to the religious teachings and local traditions and customs, the positive laws consider family as a strong sanctuary. The governments are not much inclined to extend the field of their supervision to the inner perimeters of family. The judicial procedures too more or less follow the same pattern.  On the other hand, the studies conducted in different parts of the world indicate that child abuse in the family occurs by the parents, legal custodians and the close relatives of the children and adolescents. Overemphasis on the sanctity of family and weak incentive of the families in interfering in the perimeters of family have landed the children and adolescents in an undesirable situation.
 The present paper is an attempt to define violence against children and introduce its various kinds. Then attempts have been made to discuss the reasons for child abuse in the family. The principles of the convention on the child’s rights (CRC) for protection of the children against violence as well as Iranian laws have been taken into consideration in this study. Also the media, religion, and the social functions of the religious leaders and their role in campaign against domestic violence against children have been also discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rights of Child
 • Domestic Violence against Children
 • The Convention on the Rights of the Child
 • Mass Media and Campaign against Domestic Violence against Children
 • Role of Religion and Religious Leaders in Fighting Violence against Children
 1. آبروشن، هوشنگ، کودک آزاری و راه های مقابله با آن، به انضمام کنوانسیون حقوق کودک، انتشارات آریان، تهران، 1384.
 2. اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی، قاهره، 5 اوت 1990.
 3. اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 10 دسامبر 1948.
 4. بیانیه شرکت کنندگان عرب در سومین کنفرانس منطقه­ای خاور میانه و شمال آفریقا در مورد خشونت علیه کودکان [ تحلیل کارشناس مستقل سازمان ملل] قاهره/ 25 تا 27 ژوئن 2007.
 5. پیمان‏نامه حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،20 نوامبر 1989.
 6. جهانی شایسته کودکان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 10 می 2002 .
 7. دورنما (خبرنامه یونیسف ایران)، شماره 5، جولای- سپتامبر 2007.
 8. گزارش کارشناس مستقل برای مطالعه سازمان متحد در زمینه خشونت علیه کودکان، نسخه فارسی تهیه شده توسط دفتر صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف) در ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، [تهران، بی تا]   
 9. گزیده شماره 2 اینوچنتی (کودکان و خشونت)، صندوق کودکان سازمان ملل متحد(یونیسف)، مرکز بین المللی رشد کودک، فلورانس/ ایتالیا، سپتامبر 1997.
 10. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 11. قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب 26/2/1372.
 12. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب 25/9/1381.
 13. قانون مدنی ایران.
 14. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،16 دسامبر 1966.
 15. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد،16 دسامبر1966.

 

 

 1. A Multi-Religious Commitment to Confront Violence against Children, Religions for Peace, 8th World Assembly .Kyoto, 2006.
 2. Committee on the Rights of the Child, Thirty-eighth session: Concluding observations of the Islamic Republic of Iran, CRC/C/15/ADD.254 (31 March 2005).
 3. Covenant on Children Rights in Islam (28-30 June 2005 /Yemen).
 4. Hodgkin, Rachel & Newell, Peter. Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child., Fully revised edition, United Nations Children’s Fund, 2002.
 5. Fountain, Susan, Our Right to Be Protected From Violence /Activities for Learning and Taking Action for Children and Young People.
 6. Legal Status of Corporal Punishment of Children .June 2006. info@endcorporalPunishment.org
CAPTCHA Image