نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مسئول مشارکت در ترویج حقوق کودک - یونیسف، ایران

چکیده

با پیشرفت تئوری‌های توسعه، مسائل اجتماعی جایگاه مهمتری در بررسی فقر و توسعه انسانی پیدا کرد. برای برنامه‌ریزی در خصوص کودکان نیز ابعاد مختلف توسعه کودک (اعم از وضعیت آموزش، بهداشت، تغذیه، دسترسی به سرپناه و…) نیازمند بررسی است تا برنامه‌ریزان با در نظر گرفتن نقطه شروع، قادر به تبیین چشم انداز ایدئال برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به آن باشند. گزارش «وضعیت کودکان جهان» که توسط یونیسف به طور سالیانه منتشر می‌شود، تلاشی در جهت بررسی کمی ابعاد مختلف رشد کودکان در سراسر جهان می‌باشد. یکی از این شاخص‌های کلیدی در این گزارش  میزان مرگ و میر زیر 5 سال است. این شاخص نمایانگر تعداد کودکانی است که در زمانی بین لحظه تولد تا پیش از پنجمین سال تولد از دست می‌روند و در دیدگاه یونیسف، مهمترین شاخصی است که در حال حاضر می‌تواند برای بررسی وضعیت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Children Situation in Iran (An Analysis of Situation, Approaches and Challenges)

نویسنده [English]

  • Sepideh Yousefzadeh

Responsible for Promoting Child Rights - UNICEF, Iran

چکیده [English]

The growth of development theories has resulted in acknowledging the importance of social dimensions of human development in the poverty and development discourse. Planning for children requires a careful attention to different dimensions of their lives (e.g. education, health, nutrition, shelter, etc.). This approach enables decision makers to have a better understanding of the current situation when planning for betterment of children’s lives and in order to achieve the ideal situation. The State of the World Children, an attempt by UNICEF, is an annual review and report on different dimensions of child development on a global level. One of the key indicators in this report is the Under 5 Mortality Rate. This indicator reports on the death toll of children from the time they are born until they reach their 5th birthday. For UNICEF, this is the most important indicator that could be utilized for analysis of the situation of children

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children
  • development
  • Social Dimensions of Poverty
  • Under 5 Mortality Rate
  • Multidimensional Approach to Growth and Development
  • life cycle
1- Szirmai, A.. Dynamics of Socio-Economic Development, An Introduction, Cambridge: CambridgeUniversity Press, 2005.
[1]- Ibid.
[1]- Ortiz, Isabel. 2007. Social Policy, United Nations: Department for Economic and Social Affairs: available from: http://www.unirsd.org.
[1]- Human Development Index.
[1]- The State of the World’s Children.
[1]- social watch – www.socialwatch.org.
7- در منابع و ادبیات منتشر شده توسط یونیسف، به تفضیل در مورد محرومیت و فقر از ابعاد غیر مالی صحبت شده، و اینکه محرومیت در سال‌های اولیه رشد به دلیل تاثیرات برگشت ناپذیر آن باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
8- کارشناسان بین‌المللی بسیاری در این زمینه بررسی و مطالعات متفاوتی انجام داده‌اند. از جمله پروفسور Alberto Minujin که سال‌های زیادی با یونیسف در کشورهای مختلف آمریکای لاتین فعالیت داشته و هم اکنون در دانشگاه New School در آمریکا تدریس می‌کند.
[1]- Under 5 Mortality Rate.
10- «درآمد ناخالص ملی»Gross National Income 
11- وضعیت کودکان جهان – گزارش سال 2008.
12-  همان
13- گزارش وضعیت کودکان جهان – سال 2008.
14- «وقتی برای بیان شاخص‌های کشوری از آمار سازمان‌های بین‌المللی استفاده می‌کنیم باید توجه کرد: این آمار بر اساس مدل‌سازی برآورد می‌شود نه بر اساس تحقیق و ممکن است دقت کافی را نداشته باشد. اصولاً ارزش آنها هم به این است که شاخص‌های تمام کشورهای دنیا و در سال‌های متوالی با استفاده از یک روش برآورد واحد محاسبه می‌شود. پس اگر بخواهیم روند زمانی یک شاخص را بررسی کنیم و یا مهمتر اینکه وضع خود را با سایر کشورها مقایسه کنیم این آمار می‌توانند مفید باشند. اما روی عدد آنها در یک سال خاص نباید تاکید کرد چون دقت کافی ندارد.» (حجاری زاده، بهزاد، برگرفته از متن بازخورد در بررسی مقاله حاضر.(
15- Movahedi, M. Haghdoost, A. Pournik, O. Hajarizadeh, B. Fallah, M. 2008, Temproal variation of health indicators in Iran comparing with other Eastern Mediterranean Region countries, Journal of Public Health Advance Access, published September 3, 2008.
16- به پاورقی شماره 13 رجوع شود.
17- Movahedi, M. Haghdoost, A. Pournik, O. Hajarizadeh, B. Fallah, M. 2008, Temproal variation of health indicators in Iran comparing with other Eastern Mediterranean Region countries, Journal of Public Health Advance Access, published September 3, 2008.
[1]- Gross National Income.
[1]- Gross Domestic Products.
[1]- Save the Children (Sweden).
این سازمان یکی از مهمترین سازمان‌های غیردولتی است که در حوزه حقوق کودک فعال می‌باشد. تجربه و فعالیت این سازمان به زمان جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. این سازمان در شکل‌گیری بیانیه حقوق کودک و سپس کنوانسیون حقوق کودک نقشی کلیدی داشته است.
21- Devylder, S. 2000, Macroeconomic Policies and Children’s Rights – a book focusing on developing countries, Save the Children, Sweden.
22-  وضعیت کودکان جهان.
23- Devylder, S. 2000, Macroeconomic Policies and Children’s Rights – a book focusing on developing countries, Save the Children, Sweden .
24- تفاوتی که در کیفیت خدمات آموزشی در بین گروه‌های مختلف وجود دارد (مرکز، سطوح محلی، ...).
[1]- Universal.
[1]- Bissio. Roberto, 2008, Press release: Alternative poverty estimates say progress is too slow to achieve the millennium development goal by 2015, available from: http://www.socialwatch.org .
[1]- Social Watch, Measuring progress 2007.
[1]- Gender Equity Index
[1]- Social Watch, Gender Equity Index 2008 – Progress and Setbacks.
30- منبع: گزارش وضعیت کودکان.
31- منبع: گزارش وضعیت کودکان.
32- آمار آموزش و پرورش، سال تحصیلی 86-85، وزارت آموزش و پرورش، معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت
33- منبع: گزارش تحقیق جمعیت و بهداشت در جمهوری اسلامی ایران،  سال 2000- وزارت بهداشت.
Population and Health in the Islamic Republic of Iran, Oct. 2000.
[1]- Foumbi J; Lovich R, 1997, Role of men in the lives of children, a study of how improving knowledge about men in families helps strengthen programming for children and women- New York: UNICEF.
35- Dede, Graciela. 2006, Consideration on poverty from the ESC rights, social watch/sep 2006, the right not to be poor, poverty as a violation of human rights, available from: http://www.socialwatch.org.
36- Asher, B. 2007, The Child Indicator Movement: Past, Present and Future, Published online: 28 December 2007 at Springer Science + Business Media B.V. 2007.
37- Survival تمرکز آن صرفاً بر زنده ماندن و بقای کودکان است.
38-Well becoming  تمرکز آن در روند تغییرات برای بهتر شدن شاخص های نامطلوب است.
39- Well being  وضعیت حاضر کودکان را در نظر می گیرد و کودک را به عنوان عضوی سالم، شاد و عامل در جامعه در نظر گرفته و او را به عنوان شهروندی اجتماعی و تاثیرگذار تعریف می کند.
40- Asher, B. 2007, The Child Indicator Movement: Past, Present and Future, Published online on 28 December 2007 at Springer Science. 
CAPTCHA Image