نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه نیو اسکول نیویورک

چکیده

مقاله حاضر مفاهیم مختلف فقر کودکان، تعاریف دیگر برای کودکانی که در فقر به سر می‌برند و تلاش‌های لازم  برای نحوه اندازه‌گیری فقر را بررسی و ارائه می‌نماید. در این مقاله به این سؤالات پرداخته خواهد شد: کودکانی که در فقر به سر می‌برند چه کسانی هستند؟ آیا موضوع کودکانی که در فقر زندگی می‌کنند در استراتژی‌های ضد فقر گنجانده شده است؟ آیا دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی و سازمان‌های بین المللی سیاست‌هایی به منظور کاهش فقر کودکان شناسایی و اتخاذ کرده‌اند؟ آیا شرایط دخترانی که در فقر به سر می‌برند نیز مورد توجه قرار گرفته است؟ به طور کلی، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در مباحث مربوط به فقر، فقدان توجه به کودکان به چشم می‌خورد. آشکار نبودن فقر کودکان تاثیرات منفی برای استراتژی‌های ضد فقر که بندرت در طرح و اجرای خود برای کودکان نقش محوری در نظر می‌گیرند درپی دارد. در مقاله حاضر، بررسی می‌شود که فقدان مفهوم سازی و گفت‌و‌گو در ارتباط با موضوعات خاص مربوط به فقر کودکان عواقب بسیاری برای سیاست‌گذاری به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Child Poverty: Concepts and Measurement

نویسنده [English]

  • Alberto Minujin and Others

Professor of the New School Univeristy

چکیده [English]

This paper presents and discusses different concepts of child poverty, alternative definitions of children living in poverty, and measurement efforts in this regard. It addresses such questions as: who are the children living in poverty? Is the issue of children living in poverty recognized by and incorporated into anti-poverty strategies? Have governments, civil society organizations and international organizations identified and adopted policies to reduce child poverty? And is the situation of girls living in poverty taken into account? Several organizations have recently adopted human rights-based approaches to defining children living in poverty, and these definitions are included here. In general, however, the assessment finds that there is a lack of consideration of children’s issues in the debate on poverty. The lack of visibility has negative implications for anti-poverty strategies, which seldom consider that children and their rights are central to their design and implementation. In this paper, we argue that the lack of conceptualization and debate on the specificities of child poverty has enormous consequences for policy and, vice versa, that the income generation and sectoral focus of poverty reduction policies discourages a holistic response to children and families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policies on Children Issues
  • Child Poverty
  • Child Rights
  • human rights
  • Poverty Reduction
1- این نوشتار خلاصه‌ای از مقاله‌ای است که توسط(ALBERTO MINUJIN, ENRIQUE DELAMONICA, ALEJANDRA DAVIDZIUK, EDWARD D GONZALEZ ) نگارش و در یونیسف تلخیص شده است.
2- این مقاله براساس سند کنفرانس بین‌المللی «شرایط جهانی، راه حل‌های محلی؟» در نیویورک تهیه شده است و توسط یونیسف و دانشگاه New School (Graduate Programme in International Affairs)  در تاریخ 25-27 آوریل 2005  مورد استفاده قرار گرفته است. از Gibbons, Gaspar Fajth, Sita Haldipur, Sherry Bartlett به خاطر نظرات و حمایت‌هایشان تشکر می‌کنیم.
[1]- UNIEF (2005b), The State of The World of the Children 2005 Childhood under Threat,UNICEF, New York.
4- برای توصیف فقر کودکان از چندین عبارت ، از جمله «فقر کودکان» و «کودکانی که در فقر به سر می‌برند» استفاده می‌شود. این اصطلاحات قصد دارند تا بحث مربوط به فقر و کودکان را تصحیح کنند. با وجود اینکه پذیرفته شده است که این دو عبارت، عملاً تعاریف متفاوتی دارند و احتمالاً صحیح‌ترین تعریف «کودکانی که در فقر به سر می‌برند» می‌باشد، اما به منظور حفظ سبک نگارش، این عبارات به صورت قابل تبادل در سراسر مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرند.
5- CHIP (2004), “Children and poverty – some questions answered”, in Children and Poverty, CHIP Briefing 1, London, accessed 21 February 2005 at:
http://www.childhoodpoverty.org/index.php/action=documentfeed/doctype=pdf/id=46/; also UNDP (2004), “Dollar a day, how much does it say?” In Focus, an online bulletin of the UNDP–International Poverty Centre (IPC), New York, September, accessed 21 February 2005 at http://www.undp.org/povertycentre/newsletters/infocus4sep04eng. pdf  
6- UNICEF (2005a), “Defining child poverty”, accessed 21 February 2005, at:                                                                  http://www.nicef.org/sowc05/english/ povertyissue.html
7- Vandemoortele, J (2000), “Absorbing social shocks protecting children and reducing poverty”, UNICEF New York, accessed, 21 February 2005 at: http://www. unicef.org/evaldatabase/files/Global_2000_Absorbing_Social_Shocks.
8- جالب است که بدانید حتی آدام اسمیت  (Adam Smith)زمانی که نوشت: «هر کسی با توجه به میزان توانایی مالی خود برای برخورداری از ضروریات، تسهیلات و سرگرمی‌های زندگی بشر، ثروتمند یا فقیر محسوب می‌شود» مفهومی کلی در ذهن داشت، که این مطلب به وضوح نشان دهنده این است که او به توانایی داشتن زندگی کامل و لذت بخش، برای اینکه فقیر محسوب نشویم،  فکر می‌کرده است. رجوع کنید به:  
Smith, A (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations  Edited by, Edwin Cannan Published by  Methuen & Co Ltd, 1904.
9- رجوع کنید به مرجع شماره 7 و همچنین:
Minujin, Alberto (2005), “Constructing a definition and measurements of children living in poverty”, GPS contribution to IRC meeting on Child Poverty in CEE/CIS, 24 January 2005, Florence, Italy
10- رجوع کنید به مرجع شماره 9، Minujin (2005)
11- Feeny, Thomas and Jo Boyden (2003), “Children and poverty: a review of contemporary literature and thought on children and poverty”, in Children and Poverty Series, Part I, Christian Children’s Fund, Richmond, accessible at:  http://www.christianchildrensfund.org/ uploadedFiles/Publications/7659_Poverty%20Pt%201.pdf.
12-  برای مثال رجوع کنید به:
Bartlett, S(2002), Children’s Rights and the Physical Environment, Save the Children Sweden,Stockholm; Satterthwaite, D et al. (1996), TheEnvironment for Children, Earthscan, London.
13- OHCHR (2002), DraftGuidelines: A Human RightsApproach to Poverty ReductionStrategies, UN, New York
14- رجوع کنید به مرجع شماره13.
15- رجوع کنید به مرجع شماره13.
16- برخی از حقوق می‌توانند بطور هم زمان هم ابزاری و هم ساختاری باشند.
17- رویکرد حقوق بشری می‌پذیرد که دولت‌ها به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته منابع محدودی دارند و درکی پیشرفته از یک استراتژی کاهش فقر ایجاد می‌کنند. با این وجود این رویکرد تاکید می‌کندکه دولت‌ها باید استراتژی ضد فقری را متعهد شوند که صراحتاً حقوق بشری که افراد فقیر مستحق آن هستند را به طور پیشرفته ایجاد کند.
18- رجوع کنید به مرجع شماره 2.
19- رجوع کنید به مرجع شماره9، Minujin (2005) .
20- رجوع کنید به مرجع شماره11.
21- CCF (2004), “Understanding how children experience and respond to poverty”, Christian Children Fund presentation at UNICEF, New York;همچنین رجوع کنید به مرجع شماره9، Minujin (2005)
22- رجوع کنید به مرجع شماره 5 ، CHIP (2004).
23- Save the Children Sweden (2003), “Children first in the poverty battle: a review of Poverty Reduction Strategy Papers in the Southern African Region – from a child rights perspective”, accessed 21 February 2005 at:
http://www.undp.org/povertycentre/publications/vulnerability/children/Children_FirstinPRSP-SavetheChildren-Mar03.pdf
24- ترجمه این سند به زبان فارسی توسط یونیسف ایران منتشر شده است و برای عموم قابل دسترس است.
25- UN (2002), Resolution by the General Assembly: A World fit for Children, New York, available at: http://www.unicef.org/specialsession/docs_new/documents/A-RES-S27–2E.pdf
26- Sen, A (1999), Development as Freedom, Random House,New York
27- رجوع کنید به مرجع شماره2.
28- Sen, A (1999), Development as Freedom, Random House, New Gordon, D, S Nandy, C Pantazis, S Pemberton and P Townsend (2003), child Poverty in the Developing World, The Policy Press, Bristol, accessed 21 February 2005 at: http://aa.ecn.cz/img_upload/65636e2e7a707261766f64616a737476/Child_poverty.pdf
29- Minujin Alberto, Enrique Delamonica and Phoebe Wong (2006), “Exploring the properties of child poverty indicators in various socioeconomic contexts”, UNICEF–DPP Working Paper Series, New York
30- Woldehanna, T, C Lanata and T Tuan (2004), “Stunted lives: child poverty in Ethiopia, Peru and Vietnam”, In Focus, an online bulletin of the UNDP–International Poverty Centre (IPC), September, New York, accessed 21 February 2005 at: http://www.undp.org/povertycentre/newsletters/infocus4sep04eng.pdf
31- رجوع کنید به مرجع شماره 37.
32- MRC (2001), “Young lives and poverty”, in News Vol32, No5, Medical Research Council (MRC) of South Africa, Tygerberg, accessed 21 February, 2005 at: http://www.mrc..ac.za/mrcnews/oct2001/younglives.htm
33- رجوع کنید به مرجع شماره 37.
34- Young Lives (2004), “India: development trends and the questions  they raise for the Young Lives project”, accessed 24 February 2005 at:
 http://www.younglives.org.uk/data/focus/index.htm
35- در ارتباط با محدودیت‌های مفهومی و مشکلات عملی در کاربرد 1معیارus$ در روز به عنوان خط فقر رجوع کنید به:
Reddy, S and T Pogge (2003), “Unknown: the extent, distribution and trend of global income poverty”,Mimeo, available at: www.socialanalysis.org
36- رجوع کنید به مرجع شماره 7  
37- Deaton, Angus and Christina Paxson (1997), “Poverty among children and the elderly in developing countries”, Princeton University Paper, accessed 25 February 2005 at:
38- در تایوان و اوکراین، مطالعه فقیرترین گروه پنجگانه دارایی را بررسی می‌کند.
39- رجوع کنید به مرجع شماره 44.
40- Heidel, K (2004), “Poverty Reduction Strategy Papers: blind to the rights of the (working) child? The (I-)PRSPs’ perception of child labour: a problem outline and annotated collection of source material”, Kindernothilfe and Werkstatt Ökonomie, Heidelberg, website:
http://www.kindernothilfe.org/downloads/ka_prsp_mar_20044.pdf.
41- مقالات استراتژی‌های کاهش فقر (PRSPs) توسط کشورهایی که با برنامه کشورهای شدیداً مقروض (HIPC) همکاری می‌کنند، به هیئت مدیره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) ارائه شده است تا چگونگی استفاده از وجوهات صرف نشده برای بازپرداخت بدهی به منظور کاهش فقر را نشان دهند.
42- Monroy Peralta, J (2004), “Children and youth in Poverty Reduction Strategy Papers: a desk review”, in CD PRSPs Resource Package, New York
43- Heidel, K (2004), “Poverty Reduction Strategy Papers: blind to the rights of  The (working) child? The (I)PRSPs’ perception of child labour: a problem utline and annotated collection of source material”, Kindernothilfe and Werkstatt Ökonomie, Heidelberg, accessed 21 February 2005 at:
44- New York UNICEF (2002), The State of the World’s Children 2002,
45- CHIP (2002), “Country overviews”, Childhood Poverty Research and Policy Centre (CHIP), London, accessed 21 February 2005 at:
http://www.childhoodpoverty.org/indexphp?action=countryo
46- Vandemoortele, J (2000), “Absorbing social shocks, protecting children and reducing poverty”, UNICEF, New York, website:
http://www.unicef.org/evaldatabase/files/Global_2000_Absorbing_Social_Shocks.pdf.
47- رجوع کنید به مرجع شماره 7 .
CAPTCHA Image